Книги за Аюрведа

Книги за Аюрведа

Въведение

Аюрведа е една от най-старите известни медицински науки, познати на света. Смята се, че произхожда от Индийския субконтинент от преди около 5 000 години. Тя също така е и една от най-старите документирани науки.

Променящият се начин на живот и увеличаването на стреса накарали хората да потърсят естествен начин на изцеление, като по този начин довели до аюрведа. Аюрведа буквално означава „Наука на живота“.

Аюрведа книгите или гранти основно описват как да се води дълъг живот без болести, давайки превантивни и социални мерки, както и предоставяйки медицински познания, които да помогнат на хората да водят живот без физически и психически болести.

В древни времена аюрведа е била известна по целия свят благодарение на пътници, документирали версията си за аюрведа, изучавана в Индия, макар чрез гърците, римляните и Близкия изток, будистки монаси пък разпространили аюрведа в Тибет, Непал и Китай.

Ако искаме да разберем аюрведа в най-дълбоката ѝ форма, трябва да разберем и научим санскрит.

Санскирт

Санскритът е езикът, от който произхождат днешните индийски езици. Всички гранти или текстове са писани на санскрит. Така че ни е дал способността да разбираме и интерпретираме по-добре науката.

Тъй като това е много стара наука, е важно хората да разберат какво точно означават древните книги или грантите. Индийските аюрведа книги или гранти са написани в шлоки или стихове, които са в рима. Този стил помага да се запази ведическата устна традиция за съхранение на знанието.

В днешно време, много аюрведа лекари са записали огромния си опит, за да помогнат на новото поколение да разбере по-добре науката на техния местен език.

Шлоките са написани по такъв начин, че да могат да бъдат възпроизведени добре и да се помнят, защото в Древността всички шлоки или гранти са били рецитирани и запомняни наизуст.

С течение на времето необходимостта от записване на това огромно знание станало важна. Затова всички мъдреци или вайди в Древността написали сбор от гранти върху палмови листа.

Според Аюрведа Бог Дханвантари е богът на аюрведа и здравето.

Според текста „Астангридя“ аюрведа е представена на хората от Бог Брахма, за да преживеят страданията на човечеството. Мъдреците са донесли знанията на Земята, за да помогнат на хората да разберат живота и да живеят здравословен и дълъг живот.

Древна история

Аюрведа се развива значително през ведическия период.

Ведите са най-старият писмен документ, който е на разположение на човечеството.

Съществуват 4 Веди

 1. Риг-веда, която ни въвежда в панчамахабхута или основните елементи.
 2. Сама веда.
 3. Яджур веда.
 4. Атарва веда.

Аюрведа е клон на атарва веда. Животът или аю според аюрведа е комбинация от самйога или баланс на ума, тялото и душата.

Аюрведа казва: каквото е в природата, това е и в тялото. По тази причина природата влияе на тялото по положителен и негативен начин. Храната, сезонът, денят и нощта въздействат върху тялото.

Тази наука е продукт на постоянна проверка и фина настройка, така че тя продължава да се подобрява. Това се дължи на концепцията за сандхея самбхаша (дискусия, удостоверяване на активната комуникация на лекарите)

По-късно с времето ачари/учени като Чарак, Шушарут и Вагбхат написали знанията и ги документирали в ръкописи на езика санскрит.

Същите текстове били по-късно обяснени по-задълбочено от тикакари (интерпретатори) като Далхан за Шушарут и Арундата за Чарак. Поради това текстът бил лесен за разбиране.

Ако погледнем накратко начина, по който Аюрведа е документирана:

 1. рецитиране (запомняне)
 2. ръкописи (палмови листа)
 3. книги гранта
 4. Малко тълкуване на големи книги за обикновените ученици, за да разберат според нуждата от темата нови книги и автори.

Ако сте начинаещи в аюрведа. Има два вида аюрведа книги

 1. Единият е старата версия на санскрит или ръкописна версия, написана на санскрит на оригиналните индийски езици. От него произлизат други местни езици.
 2. Нови книги – написани на местните езици на учените или на английски, за да разберат обикновените хора. Ако погледнем текстовете на грантите/аюрведа, всички те са написани на санскрит и имат специфичен модел.

Основната книга се нарича гранта. Тя отново се разделя на стахани или подзаглавия според материала, който се обяснява. Стаханите отново са разделени на адхаи или глави. Това обяснява необходимостта темата да бъде разделена на стахани. Адхаите са писани в определен брой шлоки.

Шлоките са писани според концепцията за адхаите. Шлоките са написани по такъв начин, че знанието да не се преповтаря и да се избегне възпроизвеждането на едни и същи знания, за да се запазят грантите кратки.

Така че е важно да се съпоставят или свържат знанията като едно цяло и книгата да се разглежда цялостно, а не по глави/стахани.

Поради това малък брой думи могат да обхванат много значения.

 • Ег-гранта/книга – астанг хридая от вагбхата
 • Стахана-сутрастана
 • Адхая/глава-аюшкамия ашая


Как е написан(а) гранта/аюрведа текстът

 В аюрведа са описани 8 клона.

 • Кая – медицина
 • Бала – педиатрия
 • Граха – психиатрия
 • Шалия – хирургия
 • Шалакя – УНГ
 • Виша – токсикология
 • Джара/расаяна – гериатрия и дълъг, здравословен живот
 • Ваджикаран – афродизиаци, повишаване на здравето на потомството.

Например, ако вземем астанг хридая

Стани                                    адхаи/глави

сутрастана                                 30

шарирстана                                  6

ниданстана                                 16

чикицастана                                22

калпасидйистана                             6

утрастана                                  40
В тези глави има съдържателен материал/знания съгласно споменатите стани.

 

Кратко описание на станите. Тук взимаме за пример астанг хридая


Сутрастани

Тя се занимава с основните(ата) доктрини/концепция за аюрведа, принципите на здравето, превенцията на болестите, свойствата на статиите, свързани с диетите и медикаментите, физиологията и патологията.

Шарир стана

Занимава се с ембриология, анатомия, физиология, признаци на прогноза.

Нидан стана

Обхваща причината, предварителните симптоми,същността, характеристиките, патогенезата и прогнозата на важни заболявания.

Чикица стана

Тази стана разработва метода за лечение на всички основни заболявания, включително медицински рецепти, диетата според заболяването и грижата за пациента.

Калпа и сиди стана

Тази стана обяснява подготовката на лекарствените рецепти, администрирането на терапиите за пречистване/панчакарма, управлението на усложненията на процедурите и принципа на фармацията.

Утра стана

Тази стана е посветена на останалите седем клона на аюрведа. Психология, болести УНГ, хирургия, токсикология, гериатрия, афродизиак и повишаване на здравето на потомството.

 

Кратко описание на основните аюрведа гранти/текстове

Следователно можем да категоризираме на стари текстове и нови книги.

 

Стари текстове

Основните/главни гранти или (главни аюрведа текстове)

 1. Чарак самхита – от Чарака, Агнивеша

Тя основно се основава на здравословен дълъг живот и в по-голяма степен е свързана с медицината.

Чарак следва атерийската школа за лекари, която се занимава предимно с външна и вътрешна медицина и лечение. Той също така посочва времето и начина, по който трябва да се събират растенията. Тя се нарича също самхита на агнивеша. Има 8 стани и 120 адхаи или глави. Там се споменават повече от 600 лекарства, свързани с растителния, минерален и животински произход.

 1. Сушрут самхита – от сушрата

Това е първият древен текст, който споменава хирургията, така че сушрута е наречена баща на хирургията от съвременната наука. В него се споменава как да дисектираме тялото.

Обяснява козметичната хирургия, свързана с ушите, носа, мозъка и други големи операции, като протетичната хирургия.

В този текст, който е много уникален, са обяснени жизнените точки или мармите.

Анатомията се обсъжда широко в текста. Над 120 вида хирургически инструменти са обяснени в текста. Подробно се обяснява ембриологията.

 1. Астангхридая – от Вагбхата

Той написал този текст, като взел предвид чарака и сушрата предвид, извел важните части и се опитал да премахне всички недостатъци на предишните текстове.

Той е предал всички познания по предишните текстове по-разбираем и кратък начин, не повтаря едно и също съдържание два пъти и по-малка версия, която го прави по-лесен за разбиране.

Тези текстове обясняват и включват в себе си всичките 8 клона и техните специалности. Най-завладяващият аспект на аюрведа е, че приема всички други науки и ги включва в себе си, за да направи аюрведа по-добра.

Пример в тези времена йога, медитация, гемология, астрология и езици.

       Тогава идва лагуртрай (3 малки аюрведа трактати)

 1. Мадхав нидан от Мадхав кара

Това е обширна творба по патогенезата на болестта, която дава подробно описание на причините, симптомите, етиологията, усложненията на прогнозата и лечението на заболяванията. Тя обяснява аштавидха парикша (8 диагностични точки).

 1. Бхавпракаш от бхав Мишра

Това е една от най-важните компилации на билки, споменати в аюрведа с всичките им свойства и употреби. Растителните лекарства се описват според: вкус, качество, сила, следхраносмилателен ефект, специални ефекти и тяхната полза срещу болестта.

 1. Шарандар самхита от шарандхара,

Занимава се основно с информация от различни лекарствени формули. Съдържа теми, свързани с подготовката на храната, медицинските употреби на метали, много лечения на специфични заболявания с тяхната диагноза и симптоми. Занимава се с терминология, теглилки, мерки, подготовка на лекарства, изучаване на пулса и металургични техники. Разделя се на 3 раздела, 32 глави и 2 600 стиха.

Расашастра (индийска алхимия)

Това е фармацевтичният отрасъл на аюрведа, който се занимава основно с метали, минерали, продукти от животински и растителен произход и също така обяснява подробно тяхната терапевтична употреба. Той също така широко описва лекарствата, произведени от живачна сяра и всички други метали и минерали, налични през тази ера.

Тези текстове се отнасят до използването на метали и минерали чрез тяхното пречистване, консумиране и използване като лекарство, за различни заболявания чрез обработката им до усвоими за човешкото тяло. Някои от имената на текстовете са раса ратнасамукчая, расендра чудамани, раса хидрия тантра.

Нигханти

В по-късните периоди след 500 г. с. Хр.  Написани са много главни текстове, наречени нигханти.

Те са свързани основно с растенията и техните употреби и техните лекарствени формули.

Някои прочути нигханти са: бхавапракаш, радж, шалиграм, шодал, кайдев, нигханту санграха и др.

Има и много известни текстове, свързани с много различни теми

Например:

 • Джог ратнакар
 • Бхайшджя ратнавали
 • Сахасара йогам (1 000 лекарствени формули)
 • Бхарат бхайшджя ратнакар
 • Кашяп самхита (Педиатричен текст)
 • Бхел самхита
 • Харита самхита

и т.н.

Съвременни учебници.

Основно вдъхновени от старите и главните текстове, те се разделят на субекти, болести, медицина, диета, йога, подправки, основни фундаменти и се публикуват на местен език или английски, за да разберат от новото поколение.

Заключение

Днес аюрведа става все по-популярна и развиваща се наука.

Тя е популярна, защото говори за елементарни понятия като

 • връзката с природата
 • холизъм
 • Ние сме това, което ядем
 • Ежедневен и сезонен режим
 • Балансирано хранене и уникална концепция за храносмилателния огън и храносмилането (концепция за агни)
 • Превантивна здравна помощ и насърчаване на здравето от расаяна.

Крайната цел на аюрведа е да помогне на хората да живеят здравословно и дълго.

Като търсещ добро здраве, е важно да знаете историята и нейната връзка с аюрведа и нейния основен принцип, за да оцените нейното приложение в нашето ежедневие.

Разбира се, класическите текстове на аюрведа не са леки материали за четене, а са предназначени за вайди или аюрведа лекари. Новото поколение книги са по-опростени и лесно разбираеми, което води до ясна концепция за аюрведа.