FB PIXEL

Аюрведа книги

Аюрведа е една от най-старите документирани науки, а знанието за нея се съдържа в книги, наречени гранти и написани на санскрит.

В тях се препоръчват мерки за превенция и се дават медицински съвети, които да помогнат на хората да живеят без физически и психични болести.

Книги

Видове аюрведични книги

Ако сте начинаещи в Аюрведа, трябва да знаете, че съществуват два вида книги:

Стари книги, написани на класически (древен, ведически) санскрит или на някои от индийските езици, произлизащи от него.

Нови книги, написани на местните езици или на английски език, достъпни за обикновените хора.

По-долу разказваме за оригиналните аюрведични текстове, които дават основата и знанието, необходимо за създаването на всички модерни версии.

История на аюрведичните книги

Ведите са най-старият писмен документ, познат на човечеството, а Аюрведа се развива значително през ведическия период.

Съществуват четири Веди:

 1. Риг Веда
 2. Сама Веда
 3. Яджур Веда
 4. Атарва Веда

Аюрведа е клон на Атарва Веда

Животът, или аю, според Аюрведа е комбинация от самйога, което означава баланс на ума, тялото и душата.

Тази наука е обект на постоянно преосмисляне и прецизиране, поради което продължава да се развива и усъвършенства и днес. 

С течение на времето няколко ачари (учени) като Чарак, Шушарут и Вагбхат, документират натрупаното знание, създавайки ръкописи на санскрит.

йога учител

От стиха към ръкописа

Индийските аюрведични текстове са написани в шлоки, или стихове в рими.
Този стил помага да се запази устната ведическа традиция за съхранение на знанието.

С течение на времето, нараства необходимостта натрупаното огромно знание да бъде записвано, за да не се изгуби. 

Затова древните мъдреци, или вайди, започват да създават гранти под формата на ръкописи върху палмови листа.

Структура на аюрведичния текст

Аюрведичните текстове имат специфична структура, а именно:

 • Основната книга в Аюрведа се нарича гранта
 • Тя включва различни стахани (подзаглавия). 
 • Стаханите, от своя страна, са разделени на адхаи (глави).
 • Адхаите включват определен брой шлоки (стихове в рими).
Шлоките са написани така, че да поднасят само нови знания, без повторения. Това спомага и за запазване на краткостта на грантите.

Затова е важно всяка книга (гранта) да се разглежда цялостно, а не по глави или стахани. Това е единственият начин да се създаде единна представа за съдържащото се в нея знание.

Астанг Хридая като пример за класически аюрведичен текст

Астанг Хридая (Ashtānga Hridayam) един от основните древни текстове на Аюрведа.
Неговите осем стани (основни теми) включват:

Сутра стана

30 адхаи, посветени на здраве, превенция на болестите, хранителни режими, лекарства, физиология и патология.

Шарир стана

6 адхаи, посветени на ембриология, анатомия, физиология и прогностични методи.

Нидан стана

16 адхаи, посветени на причините, симптомите, същността, патогенезата и прогнозата на заболяванията.

Чикица стана

22 адхаи, разработващи методи за лечение на основни заболявания, медицински рецепти и хранителни режими според заболяването.

Калпа и Сиди стана

6 адхаи, свързани с фармация, подготовка на рецепти, провеждане на Панчакарма и управление на усложненията от процедурите.

Утра стана

40 адхаи, посветени на останалите седем клона на Аюрведа: психология, УНГ болести, хирургия, токсикология, гериатрия, афродизиаци и укрепване на здравето на потомството.

Медицински клонове в Аюрведичните текстове

В Аюрведа са описани осем клона на медицината, а именно:

 • Кая – обща медицина
 • Бала – педиатрия
 • Граха – психиатрия
 • Шалия – хирургия
 • Шалакя – УНГ
 • Виша – токсикология
 • Джара/Расаяна – гериатрия и съвети за дълъг и здравословен живот
 • Ваджикаран – афродизиаци, укрепване на здравето на потомството.
аюрведична терапия

Основни стари текстове в Аюрведа

Базовите гранти в Аюрведичната медицина са:

Чарак Самхита от Чарака (Агнивеша)

Тази книга се нарича още Самхита на Агнивеша.

Тя съдържа знания за водене на здравословен и дълъг живот и до голяма степен е свързана с медицината.

 • Следва Атерийската лекарска школа, която се занимава предимно с външна и вътрешна медицина и лечение. 
 • Посочва подходящото време и начин за събиране на различните видове растения. 
 • Съдържа 8 стани и 120 адхаи (глави), които споменават над 600 лекарства от растителен, минерален и животински произход.

  Сушрут Самхита от Сушрата

  Това е първият древен текст, който споменава хирургията, а авторът му – Сушрута – е наречен от съвременната наука баща на хирургията.

  • Описва как се правят различните хирургични разрези.
  • Посочва 120 вида хирургични инструменти.
  • Съдържа обяснения за козметичната и протетичната хирургия, както и за големи операции, например на мозъка.
  • Обяснява основните жизнени точки, или мармите.

  В книгата са широко застъпени и темите анатомия и ембриология.

  Астангхридая от Вагбхата

  Вагбхата написва този текст, като взема за основа Чарака и Сушрата, извежда основните им части и коригира недостатъците им.

  • Обясняват се всички 8 клона на аюрведичната медицина с техните специалности.
  • Описват се практики като йога, медитация, гемология, астрология и лингвистика.

  Авторът предава по разбираем и кратък начин цялостното познание, съдържащо се в по-старите книги, като избягва повторението на едно и също съдържание.

  аюрведична терапия

  Лагуртрай (3 малки Аюрведа трактата)

  1. Мадхав Нидан от Мадхав кара
   • Обширна творба, която разглежда патогенезата на болестта
   • Съдържа описания на причините, симптомите и етиологията на болестите.
   • Дава прогноза на усложненията и лечението на различните заболявания.
   • Обяснява 8-те диагностични точки, познати като Аштавида парикша.
  2. Бхавпракаш от бхав Мишра
   • Описва свойствата и употребите на всички билки, споменати в Аюрведа. 
   • Разделя растителните лекарства според вкус, качество, сила, постхраносмилателен ефект, специфично въздействие и полза за повлияване на болестта.
  3. Шарандар самхита от Шарандхара
   • Дава информация за различните лекарствени формули, включително уреди за измерване, мерни единици и начини на приготвяне на лекарствата.
   • Съдържа теми, свързани с подготовката на храната, медицинските употреби на различни метали и лечението на специфични заболявания. 
   • Включва множество термини, методи за изследване на пулса, техники за обработка на метали и др. 
   • Съдържа 3 раздела, 32 глави и 2 600 стиха.

  Расашастра (индийска алхимия)

  Това е фармацевтичният клон на Аюрведа, който се занимава с описанието и терапевтичната употреба на метали, минерали, растителни и животински продукти.

  • Текстовете описват използването на различни метали и минерали за лечение на заболявания. 
  • Съдържат детайли за тяхната обработка и пречистване до усвоими за човешкото тяло субстанции. 

  Някои текстове са: Раса ратнасамукчая, Расендра чудамани, Раса хидрия тантра и др.

   Нигханти

   В по-късните периоди, след 500 г. сл. Хр., са написани множество текстове, наречени нигханти.
   Те са свързани с употребата на растителни продукти като част от лекарствени формули.

   Някои известни текстове в тази група са:

   • Джог ратнакар
   • Бхайшджя ратнавали
   • Сахасара йогам 
   • Бхарат бхайшджя ратнакар
   • Кашяп самхита 
   • Бхел самхита
   • Харита самхита и др.

   Съвременни аюрведични учебници

   Вдъхновени от основните древни текстове, новите учебници са тематично специализирани според своя основен обект:

   Типове хора

   Видове болести и тяхното лечение

   Хранителни режими

   Йога

   Подправки и др. 

   Те се издават на местен език или на английски, за да бъдат разбираеми за съвременния човек.

   Аюрведа в съвременния свят

   Днес Аюрведа продължава да се развива и да разширява кръга си от последователи. 

   Крайната ѝ цел е да помогне на хората да постигнат дълголетие в здраве и хармония – както вътрешна, така и със заобикалящия ги свят.

   Ако се стремите да постигнете тези цели е важно да познавате историята на Аюрведа и нейните основни принципи.

   За щастие, съществуват достатъчно книги от ново поколение, които поднасят опростено и разбираемо комплексното знание на Аюрведа. 

   Така, те го правят достъпно за по-широк кръг хора без специализирани познания и подготовка.

   Тук може да резервирате в Аюрведа клиник Банско