Какво е Аюрведа?

Какво е Аюрведа?

Карнапурнам терапия | Ayurveda Clinic Bansko

Аюрведа – древната наука за здравето идваща от изтока

Произходът на Аюрведа

Мистичната и екзотична индийска система за здрав, щастлив и дълголетен живот Аюрведа набира все повече популярност в западните държави. Множество хора обръщат своето внимание към нея за превенция на общото си здравословно състояние, а други за лечение на болестни нарушения. Непозната и далечна за повечето от нас Аюрведа е възможно да създаде объркване в желаещия да я използва.

На Вашето внимание ще предоставим възможност да се потопите в дълбините на източната наука за здраве и ще се опитаме да я направим по-разбираема и позната.

Желанието на човешките същества за дълъг живот е причината за появата на Аюрведа на планетата Земя. Нейното знание е предавано през много поколения, идващо от универсалното съзнание, което е създало видимия свят. Индуската митология нарича този висш интелект „Брама”. Аюрведа е цялостна наука, която съществува, за да помогне на всеки да живее здрав и щастлив дълъг живот. Причината за това удължаване на живота се смята, че е за да се постигнат всички цели, които човешкото същество си е поставило.

В нашето общество има четири типа от природни тенденции, които повлияват човешкото поведение през целия му живот. Позовавайки се на тях можем да разделим хората на четири групи. Следвайки тези природни тенденции, хората се радват на живота по най-добрия начин според тяхната лична представа. Дефиницията за щастие е индивидуална за всеки и се различава поради гледната точка на всяка отделна личност. От нашия опит знаем, че хората са различни, имат различни цели и се радват на различни достижения.

Аюрведа и Пурушарти (puruṣārthas).

Те се определят като:

 • Дарма (Dharma) – хора, които следват пътя на правотата и дълга. В Индия това е кастата на кшатриите (kshatriya) или военните части, които трябва да предпазят обществото по време на война или правителството в мирно време.
 • Арта (Artha) – хора, които се занимават с финансови дейности и просперитет. Те определят кастата на вайшя (Vaishya) или бизнесмени, търговци, земевладелци, които развиват търговска и финансова дейност.
 • Кама (Kama) – хора, които се отдават на удоволствие, любовни трепети и емоционални преживявания. Те образуват кастата на заети с изпълнението на всякакви услуги или най-общо работници.
 • Мокша (Moksha) – хора, търсещи духовните аспекти на живота, занимаващи се с наука. Те образуват кастата на брамините (Brahmin)

В която и от четирите групи да се намирате, основната роля на Аюрведа е да ви осигури здрав и щастлив живот за поне 120 години.

Аюрведа в исторически план

В исторически и митологичен план информацията за Аюрведа започва от бог Брама. Мъдреците в Индия били застигнати от болести и преждевременна смърт, въпреки че живеели на планината Хималая. Те открили, че е сериозен проблем да поддържат здравето си, поради множество ограничения, които пречели на тяхната практика, която трябвало да постигне целите в живота им описани като пурушастри.

Това ги накарало да потърсят помощ от бог Индра, който се описва като царя на боговете. Когато го открили и помолили, той поискал съдействието на бог Брама. Той предал знанието за Аюрведа на Праджапати (Prajapathi), който бил отговорен със защитата на хората. Бог Праджапати предал знанието на близнаците Кумарас (Ashwini Kumaras), които били лечителите на боговете. От тях знанието дошло при бог Индра. Той предал знанието на Аюрведа на мъдреца Атрея (Atreya Punarvasu), който бил главния представител на мъдреците от Индия, живеещи в Хималаите. Той предал знанието на Агнивеса (Agnivesa). От него Аюрведа била предадена на другите мъдреци и постепенно започнала своето разпространение в Индия.

В Аюрведичната литература са дава информация за сутрите (sutras). Те са текстове, които са обединени помежду си и създава основната концепция за източната наука. Сутра е термин за кратък закон написан с няколко думи.

Има много мъдреци, които са записали техни собствени теории в сутри с тълкование на оригиналните текстове през различните векове на съществуване на Аюрведа. Най-известни са Чарака Самхита (Charaka Saṃhitā), Сушрута Самхита (Suśruta-saṃhitā), Аштанга Хридям (Aṣṭāṅga-hṛdayam) написана от Вагбата (Vagbhata). Тези трудове са написани от мъдреци, които са пионери за всичко свързано с аюрведичната идеология.

Водещото божество в Аюрведа и осемте клона

Водещото божество, което се почита от индийските аюрведични лекари, особено по време на празника Дивали е Данвантари (Lord Divodas Dhanavantari). Той получава знанието от бог Индра и го предава на мъдреца Сушрута, като разделя Аюрведа на осем клона (Ashtanga Ayurveda):

 1. Кая Чикитса (Kaya Chikitsa– Кая(Kaya) означава физическо тяло. Всички видове болести свързани с физическата част на тялото или свързани с процесите му. Аналог в нашата алопатична медицина са вътрешни болести или обща медицина. Най-добре е описана Кая Чикитса в Чарака Самхита.
 2. Бала Чикитса (Bala Chiktsa) – педиатрия, това е частта от аюрведа, която е фокусирана основно към лечение на деца. Известна е също като Каумарабритя (Kaumarabhritya). Възрастта до 16 години се покрива като обсег на Бала Чикитса, Децата имат различни физически нужди от тези на зрялата възраст. Тази разлика именно налага различна дозировка на аюрведичните билкови продукти, както и понякога специално приготвени за деца билкови рецепти. Тълкования на древните текстове свързани с Бала Чикитса могат да бъдат открити в Касяпа Самхита (Kasyapa Samhita)
 3. Граха Чикитса (Graha Chikitsa) – Психиатрия. Болестите на физическото тяло, често са свързани с причини като чувство за нещастие, ролята на ума има важна участие в здравословния живот. Има множество неясни фактори в живота, които могат да предизвикат промени в мисленето и психичното състояние, което да рефлектира в нарушение на нашето здраве. Граха Чикитса е свързана с изучаването и повлияването на промените в психичното състояние, които могат да предизвикат болестни изменения във функциите на тялото.
 4. Урдванга Чикитса (Urdhvanga Chikitsa) Болести, които засягат зоните над врата. Известна е и с името Шалакя Тантра (Shalakya Tantra). Инструментът, който се използва често за въздействие в тези зони се нарича сонда. Тази сонда на санскрит е известна като Шалака. Болести на очите, носа, ушите, гърлото са включени в този дял от аюрведичната медицина.
 5. Шала Чикитса (Shalya Chikitsa) – Хирургия. Описани са детайли относно хирургичните методи, които са свързани с отстраняване на нещо, което предизвиква развитието или е в основата на болестен процес. Сушрута Самхита (Suśruta-saṃhitā ) е най-доброто тълкувание на аюрведичните сутри свързано с хирургията в Аюрведа.
 6. Дамшрта Чикитса (Damshrta Chikitsa) – Токсикология. Отравянето е една от водещите причини за внезапна или преждевременна смърт за човешките същества. Отровата, която е с различен произход и форма също така може да предизвика множество увреждания на здравето. Тя може да идва от храната, отровни насекоми или ухапване от влечуго, животно и т.н. Дамшрта Чикитса е водещото учение на Аюрведа за премахване на отровните токсини от тялото.
 7. Жара Чикитса (Jara Chikitsa) – Гериатрия. Желанието за дълъг живот е нормално за всеки човек. С времето настъпват дегенеративни изменения, които могат да бъдат наблюдавани в тялото. За да се забави този процес на стареене Аюрведа е известна с определени лечения като Каякалпа (kayakalpa) и билкови продукти като чаванпрашам (chavanprasham) или брама расаянам (brahma rasayanam).
 8. Врушя Чикитса (Vrushya Chikitsa) – Репродуктивна медицина. Тя е част от Аюрведа също известна ката Важикарана (Vajeekarana). Всяко човешко същество има дълбоко генетично заложено желание за размножаване. В тази част са описани различни методи за подобряване качеството на спермата или яйцеклетките, които са репродуктивните клетки на тялото. Да бъде създадено поколение с добро физическо и умствено здраве е водеща цел на Вруша Чикитса.

Думата Аюрведа е събирателно понятие, както виждате от по-горе описания текст. Тя носи своя смисъл в името си “Аю“– живот и “ Веда“ – знание, наука, осъзнаване. Съществуването на всяко човешко същество, според древните индуски учения е с една основна цел, да достигне до най-висшия смисъл на съществуването “Мокша“– пълна свобода от ограниченията на земния живот.

Обикновено животът е ограничен като продължителност и недостатъчен за постигането на мокша, ако се появи болестно нарушение. Затова Аюрведа е науката, която служи с двата си аспекта:

 1. Профилактика и превенция на здравето, което винаги може да бъде още оптимизирано.
 2. Лечение на болестните нарушения във физиологията на тялото.

Наби Пуранам терапия | Ayurveda Clinic Bansko

Аюрведа Аксиоми

Като всяка сериозна наука, така и Аюрведа има свои водещи и непреходни аксиоми. Без тях, тя не може да бъде разбрана.

 1. Учението за Панчамахабута (Panchamahabuta) или Петте елемента
 2. Учението за трите доши – Вата, Пита, Кафа (Vata- Pitta- Kapha)

Според източната наука за живота, Вселената и всичко видимо около нас е изградено от вечно съществуващите 5 принципа или елемента (Панчамахабута). Те са описани като:

 • Пространство (Akash) – качества свързани със свободно място без наличието на нищо
 • Възух (Vayu) – свързан с характеристиките на движение и активност
 • Огън (Tejas) – основно качество е трансформацията от една форма в друга.
 • Вода (Jala) – определя се с качествата на свързаност, влажност, течна природа, проникване и мекота.
 • Земя (Prithvi) – водещо качество е солидността и плътността, образуване на форма.

Тези пет елемента не могат да бъдат разглеждани като аналог на човешките представи за конкретните думи, а като определени характеристики на видимия свят изграден от тях.

Идеята за създаването на човешкото тяло според Аюрведа използвайки принципа на петте елемента.

 1. Трябва да има достатъчно свободно пространство в матката на бъдещата майка и лишени от всякакви ограничения пътища за оплождане на яйцеклетката.
 2. Трябва да има движение (елемент въздух) на сперматозоида към яйцеклетката, за да е възможно оплождането.
 3. Когато сперматозоида се свърже с яйцеклетката е нужна трансформация от две клетки в една (елемент огън), от която да започне деленето на новите клетки с обединена мъжка и женска информация вътре в себе си.
 4. Тези клетки, които се делят трябва да са свързани помежду си, а не да се разпадат (елемент вода).
 5. Така свързаните помежду си клетки, да започнат образуването на форма, която в даден момент ще наречем ембрион и по-късно човешки плод (елемент земя).

Когато тези елементи се обединят в човешкото тяло, те се разпределят в три енергии.

 • Вата – пространство и въздух. Суха, студена, лека, динамична енергия, отговорна за всички двигателни действия в тялото.
 • Пита – огън и малко вода. Топла и пасивна енергия, отговорна за процесите на трансформация в отделните органи и тъкани.
 • Кафа – вода и земя. Влажна, студена, изцяло пасивна енергия, свързана с плътността и формиране на тялото, неговите тъкани и органи.

Всяко едно човешко същество има в себе си тези три енергии, представящи петте вечни елементи. Те могат да бъдат проявени в различна степен и някои от трите енергии или две да бъдат по изявени още при оплождането на яйцеклетката със сперматозоида. Двете или третата енергия е проявена в по-малка степен, но задължително налична. Това състояние е закодирано за целия живот на човека и определя различията във формата на тялото, вида на кожата, специфика и цвят на очите, косата, физиологичните процеси, емоционалното състояние и дори предпоставката за развитие на определени болестни процеси.

Аюрведа обяснява всички аспекти на здравето използвайки учението за петте елемента и трите доши, както и причината за наличие на болест.

Какво е здраве и болест според Аюрведа?

Когато енергиите Вата, Пита и Кафа са в баланс, човек се радва на усещане за лекота, щастие и енергичност, това се определя като здраве. Когато една, две или трите енергии са в дисбаланс, то аюрведа определя това състояние като болест.

При наличие на сиптоми или болестни нарушения е желателно да бъде посетен аюрведичен лекар, който да определи дисбаланса в енергийното състояние.

Използват се методи като:

Роги Парикша (Rogi Pariksha), който протича в три аспекта

 • Даршана (Darshana) – докторът наблюдава пациента като записва неговата възраст, телесна структура, външен вид
 • Спаршана (Sparshana) – докторът палпира, преслушва и проверява пациента с допир.
 • Прашна (Prashna) – докторът ще зададе специфични въпроси, за да се запознае със симптомите, които пациентът има.

Дасавида Парикша (Dasavidha Pariksha) – проследяват се десет фактора свързани с човешкото здраве

 • Душаам (Dooshyam) – структурни и физиологични нарушения на тялото
 • Дешам (Desham) – климатични въздействия на мястото, където живее пациентът
 • Балам (Balam) – физическата сила
 • Калам (Kalam) – сезонни и климатични промени
 • Аналам (Analam) – състояние на храносмилателната система на пациента
 • Пракрити (Prakriti) – превалиращата енергия от трите доши дефинитивна за целия живот на човека.
 • Ваяс (Vayas) – възраст на пациента
 • Сатвам (Satvam) – психическа издръжливост на човека
 • Сатмям (Sathmyam) – начинът на живот на пациента – навици и правила, които следва
 • Ахарам (Aharam) – вида и качеството на храната, която консумира.

Аштавида Парикша (Ashtavidha Pariksa) – осем фактора, които се проследяват от лекаря

 • Нади (Nadi) – пулсова диагностика
 • Мотрам (Moothram) – проверка на урината
 • Малам (Malam) – вид на фекалиите
 • Джива (Jihwa) – преглед на езика – форма, цвят, налепи
 • Сабдам (Sabdam) – сила на гласа и реч на пациента
 • Спарсам (Sparsham) – кожна и тактилна чувствителност
 • Дрик (Drik) – очи и зрение
 • Акрити (Akrithi) – форма на тялото

След като докторът проведе своя преглед, той насочва пациента към промени в начина на живот свързани с:

 • Прием на вода и течности
 • Хранителен режим
 • Физическа активност
 • Специфични препоръки според индивидуалната особеност на пациента.

Аюрведичният лекар също така препоръчва и рецепта свързана с прием на аюрведични билкови продукти от различен тип:

 • Аришта (Arishta) и Асава (Asava) – ферментирали екстракти със спиртно съдържание и водни екстракти
 • Басма (Bhasma) – калциран прах от минерали или метали
 • Чурнам (Churnam) – различни видове билкови прахове
 • Гритам (Ghritham) – пречистено краве масло Гий, в което са поставени лечебни билки
 • Кашаям(Kashayam) – отвари от билки
 • Кашаям таблетки – отвари от билки в таблетна форма
 • Лехам (Leham) – смес от билки и подправки в основа от мед или нерафинирана захар
 • Тайлам (Tailam) – билкови олиа
 • Гулика (Gulika) – билкови таблетки

Аюрведа също така разполага с богат набор от терапевтично въздествие, което се прилага по лекарско предписание. Най-известни са двете системи на Пурвакарма и Панчакарма.

Махаснеха Дара терапия | Ayurveda Clinic Bansko

 1. Пурвакарма(Purvakarma) – набор от подготвителни терапии, които се изпълняват, за да съберат токсините от периферията към централната част на тялото – храносмилателната система.

Състои се от два вида:

 • Снехана (Snehana) – омасляване на тялото
 • Сведана (Svedana) – изпотяване на тялото

Снехана има два типа – Бая (Bahya) външно омасляване на тялото с лечебни билкови олия или Абянтар (Abhyantar) вътрешно омасляване на тялото с билково олио или Гий, чрез неговото пиене, жабурене или поставяне в носа или ушите.

 1. Панчакарма(Panchakarma) – пет вида терапии, които извеждат акумулирани токсини в тялото.

 • Вамана (Vamana) – предизвикано провръщане, което цели да балансира енергията Кафа и да извади токсини от областта на горната част на тялото
 • Виречана (Virecana) – предизвикано слабително действие, което цели да балансира енергията Пита и да извади токсините от храносмилателната система
 • Васти (Vasti) – лечебна клизмена терапия, която цели да балансира енергията Вата и да изведе акумулираните токсини и подобри функцията на дебелото черво.
 • Нася (Nasya) или Шировиречана (Sirovirecana) – поставяне на лечебно олио в носа с цел изчистване на токсините от областта на главата.
 • Рактамокшан (Raktamoksana) – освобождаване на кръвта с различни методи.

След провеждането по определена последователност на тези терапии се предписва начин на живот, след края на въздействието с Панчакарма, известно като Паскатакарма (Pascatakarma) и специална диета Самсарджана крама (Samsarjana- Krama)

За нашата представа, повлияна от западната медицинска теория, е трудно да бъде напълно разбрано действието и проявлението от най-грубото до най-финото ниво на съществуване на човека.

Аюрведа е хилядолетна научна система за опазване и лечение на човешкото здраве. Благодарение на своите съвети и предписания, тя може значително да забави процесите на стареене и да подсигури един по-добър живот с физическо и умствено дълголетие. Отдавна излязла от епохата на мистицизма, все пак още е забулена в неразбиране в нашите западни територии. Тя е пълнокръвна здравна система, която може да осигури пълен аналог на нашата медицина, предимно в областта на превенцията или лечение на хроничния стадий на болестта.

Множество желаещи да се запознаят с нея и дори ползващи нейните средства, понякога я свързват с уелнес и спа концепция, но това е напълно погрешно и помрачава красотата на дълбокото знание, което е в основата на нейното съществуване.

bg_logo
Тук може да направите 
вашата резервация