FB PIXEL

Какво е Аюрведа?

Аюрведа – древната наука за здраве, идваща от изтока

Мистичната и екзотична индийска система за здрав, щастлив и дълголетен живот Аюрведа набира все повече популярност в Западния свят.

Множество хора се обръщат към нея за превенция на общото здравословно състояние, а други – за лечение на болестни нарушения.

Причината за появата на Аюрведа преди повече от пет хилядолетия е проста – желанието на всяко човешко същество за дълъг живот в изпълнение на поставените цели.

аюрведична терапия

Аюрведа и Пурушарти (puruṣārthas)

Хиндуизмът определя четири ключови цели в човешкия живот (пурушарти):

Дарма (Dharma)

водещата цел при хора, които следват пътя на правотата и дълга. В Индия това е кастата на кшатриите (kshatriya) или военните части, които предпазват обществото по време на война, или управляващите в мирно време.

Арта (Artha)

водещата цел при хора, заети с финансови дейности и стремящи се към икономически просперитет. Тя е определяща за кастата на вайшя (vaishya) – предприемачи, търговци, земевладелци и и т.н.

Кама (Kama)

водещата цел при хора, които са отдадени на удоволствия, любовни трепети и емоционални преживявания. Те образуват кастата на заетите с изпълнението на различни видове услуги.

Мокша (Moksha)

водещата цел при хора, търсещи духовните проявления на живота, включително онези, които се занимават с научна дейност. Те образуват кастата на брамините (brahmin).

Независимо в коя от четирите групи се припознавате, основната роля на Аюрведа е да Ви осигури здрав и щастлив живот за поне 120 години.

История за възникването и развитието на Аюрведа

Аюрведа съчетава по уникален начин исторически факти и митология. Митологичният разказ отнася възникването на учението към бог Брама.

Мъдреците в Индия били застигнати от болести и преждевременна смърт, въпреки че живеели в планината Хималая.

Това ги накарало да потърсят помощ от бог Индра, наричан още Царя на боговете.

 • Индра се обърнал за помощ към бог Брама.
 • Бог Брама предал знанието за Аюрведа на бог Праджапати (Prajapathi), отговорен за закрилата на хората.
 • Праджапати от своя страна предал знанието на лечителите на боговете, близнаците Кумарас.
 • Лечителите го изпратили на бог Индра.
 • А Индра – на мъдреца Атрея, водач на хималайските мъдреци.
 • Атрея го предал на Агнивеса (Agnivesa), който пък го предал на другите мъдреци…
йога учител

Така Аюрведа постепенно започнала своето разпространение из цяла Индия.

През вековете на съществуване на Аюрведа, много мъдреци записват свои собствени теории в сутри с тълкувание на оригиналните текстове.

В Аюрведичната литература, сутринте са обединени помежду си и създават базовата концепция на източната наука и аюрведичната философия

Главното божество в Аюрведа и нейните осем клона

Водещото божество, почитано от индийските аюрведични лечители е Данвантари (Lord Divodas Dhanavantari).

Той получава знанието от бог Индра и го предава на мъдреца Сушрута, като разделя Аюрведа на осем клона (Ashtanga Ayurveda):

1. Кая Чикитса (Kaya Chikitsa)

лечение на всички видове болести, свързани с нашето физическо тяло и процесите в него. Аналог на вътрешните болести или общата медицина.

2. Бала Чикитса (Bala Chiktsa)

лечение според специфичните физиологични нужди на деца до 16 години, т.е. педиатрия, известна също като Каумарабритя (Kaumarabhritya).

3. Граха Чикитса (Graha Chikitsa)

изучаване и повлияване на промените в психичното състояние, които могат да предизвикат болестни изменения във функциите на тялото. Аналог на психиатрията.

4. Урдванга Чикитса (Urdhvanga Chikitsa)

изучаване и повлияване на болести, които засягат зоните над врата – включително очите, носа, ушите и гърлото. Този дял е известен и под името Шалакя Тантра (Shalakya Tantra).

5. Шала Чикитса (Shalya Chikitsa)

различни хирургични методи, свързани с отстраняването на образувания, предизвикващи развитието или стоящи в основата на болестен процес.

6. Дамшрта Чикитса (Damshrta Chikitsa)

е водещото учение на Аюрведа за противодействие на отровните вещества, проникнали в тялото. Аналог на западната токсикология.

7. Жара Чикитса (Jara Chikitsa)

гериатрия или подходи за подмладяване на вътрешните органи Каякалпа (Kayakalpa) чрез използване на билкови продукти като чаванпрашам (chavanprasham) или брама расаянам (brahma rasayanam).

8. Врушя Чикитса (Vrushya Chikitsa)

репродуктивна медицина или методи за подобряване на качеството на репродуктивните клетки в мъжкото и женското тяло (сперматозоидите и яйцеклетките).

Както се вижда, Аюрведа е събирателно понятие, като смисълът ѝ е заложен още в нейното име: аю ‘живот’ и веда ‘знание, наука, осъзнаване’ – наука за живота.

Според древните хиндуистки учения, съществуването на всяко човешко същество има една основна цел. Това Мокша – пълната свобода от ограниченията на земния живот.

Аюрведа служи за постигането на висшата цел чрез профилактика, превенция и лечение.

Аксиомите на Аюрведа

Като всяка сериозна наука, и Аюрведа има свои водещи и непреходни аксиоми, без които нейната философия не би могла да бъде разбрана.

Те са базирани на:

 1. Учението за Панчамахабута (Panchamahabuta), или Петте елемента;
 2. Учението за трите доши: Вата, Пита, Кафа (Vata, Pitta, Kapha).
лотус асана
йога мудра
Според източната философия за живота, Вселената и всичко видимо около нас е изградено от вечно съществуващите 5 елемента (Panchamahabuta):

 • Пространство (Akash) – свързва се със свободно, празно място;
 • Възух (Vayu) – свързва се с характеристиките на движение и активност;
 • Огън (Tejas) – основната му характеристика е трансформацията от една форма в друга;
 • Вода (Jala) – определя се с качества като свързаност, влажност, течна природа, проникване и мекота;
 • Земя (Prithvi) – нейни водещи качества са солидност, плътност и образуване на форма.

Идеята за създаването на човешкото тяло според Аюрведа

Идеята за създаването на човешкото тяло според Аюрведа прилага на практика учението за петте елемента:

В матката на бъдещата майка трябва да има достатъчно свободно пространство и да няма ограничения в пътищата за оплождане на яйцеклетката.

За да е възможно оплождането, трябва да има движение (елемент въздух) на сперматозоида към яйцеклетката.

Когато сперматозоидът се свърже с яйцеклетката, двете клетки трябва да се трансформират в една (елемент огън), която да обедини в себе си мъжката и женската информация.

При деленето си новите клетки трябва да бъдат свързани помежду си, а не да се разпадат (елемент вода).

Така свързаните клетки започват да образуват форма, която в даден момент ще наречем ембрион, а по-късно – човешки плод (елемент земя).

Когато тези елементи се обединят в човешкото тяло, те се разпределят в три вида енергии:

Вата (пространство и въздух)

суха, студена, лека и динамична енергия, отговорна за всички двигателни активности, извършвани в тялото.

Пита (огън и вода)

топла и пасивна енергия, отговорна за процесите на трансформация в отделните органи и тъкани.

Кафа (вода и земя)

влажна, студена, изцяло пасивна енергия, свързана с плътността и формирането на тъканите и органите в тялото.

Всяко човешко същество носи в себе си тези три енергии, представящи петте вечни елемента.

Те могат да бъдат проявени в различна степен, но задължително са налични и закодирани за целия живот на човека.

Аюрведа обяснява всички аспекти на здравето, както и причините за наличието на болести, като използва учението за петте елемента и трите доши.

Какво означават понятията здраве и болест според Аюрведа?

Когато енергиите Вата, Пита и Кафа са в равновесие, човек се радва на усещане за лекота, щастие и енергичност – това се определя като здраве.

Когато една, две или и трите енергии са в дисбаланс, Аюрведа определя това състояние като болест.

При наличие на болестни симптоми е желателно да бъде посетен аюрведичен лекар, който да определи дисбаланса в енергийното състояние.

За целта се използват се методи като:

аюрведична терапия
Роги Парикша (Rogi Pariksha)

Извършва се в три направления:

 • Даршана (Darshana) – лекарят наблюдава пациента, като записва неговата възраст, телесна структура и външен вид;
 • Спаршана (Sparshana) – лекарят палпира, преслушва и проверява пациента с допир;
 • Прашна (Prashna) – лекарят задава целенасочени въпроси, за да определи симптомите на пациента.
Дасавида Парикша (Dasavidha Pariksha)
 • Душаам (Dooshyam) – структурни и физиологични нарушения на тялото;
 • Балам (Balam) – физическа сила;
 • Аналам (Analam) – състояние на храносмилателната система;
 • Пракрити (Prakriti) – доминираща доша;
 • Ваяс (Vayas) – възраст на пациента;
 • Сатвам (Satvam) – психична издръжливост;
 • Сатмям (Sathmyam) – начин на живот на пациента: навици и правила, които следва;
 • Ахарам (Aharam) – вид и качество на храната, която консумира;
 • Дешам (Desham) – климатични особености на мястото, където живее пациентът;
 • Калам (Kalam) – сезонни и климатични промени.
Аштавида Парикша (Ashtavidha Pariksa)
 • Нади (Nadi) – пулсова диагностика;
 • Мотрам (Moothram) – проверка на урината;
 • Малам (Malam) – проверка на фекалиите;
 • Джива (Jihwa) – преглед на езика – форма, цвят, наличие/отсъствие на налепи;
 • Сабдам (Sabdam) – сила на гласа и особености на речта на пациента;
 • Спарсам (Sparsham) – кожна/тактилна чувствителност;
 • Дрик (Drik) – очи и зрение;
 • Акрити (Akrithi) – форма на тялото.
консултация

Резултат от прегледа

След като прегледът приключи, лекарят дава на пациента предписания, свързани с:

 • Приема на вода и течности;
 • Хранителния режим и физическата активност;
 • Приема на аюрведични билкови продукти;
 • Препоръчителни промени в начина на живот.

Аюрведичният лекар препоръчва и рецепти, свързани с прием на различни аюрведични билкови продукти.

Аюрведични билкови продукти

Типовете аюрведични продукти включват:

Аришта (Arishta) и Асава (Asava) – ферментирали екстракти със спиртно съдържание и водни екстракти;

Басма (Bhasma) – калциран прах от минерали или метали;

Чурнам (Churnam) – различни видове билкови прахове;

Гритам (Ghritham) – пречистено краве масло Гий с лечебни билки;

Кашаям (Kashayam) – отвари от билки;

Кашаям таблетки – отвари от билки в таблетна форма;

Лехам (Leham) – смес от билки и подправки в мед или нерафинирана захар;

Тайлам (Tailam) – билкови олиа;

Гулика (Gulika) – билкови таблетки.

Аюрведа разполага и с богат набор от терапевтични въздействия, които се прилагат по лекарско предписание.

Най-известни са двете системи Пурвакарма и Панчакарма.

Пурвакарма (Purvakarma)

Пурвакарма е набор от подготвителни терапии, които имат за цел да съберат токсините от периферията в централната част на тялото – храносмилателната система.

Пурвакарма се прилага в две разновидности:

 • Снехана (Snehana) – омасляване на тялото;
 • Сведана (Svedana) – изпотяване на тялото. Снехана, от своя страна, се подразделя на два вида:
 • Бая (Bahya) – външно омасляване на тялото с различни лечебни билкови масла;
 • И Абянтар (Abhyantar) – вътрешно омасляване на тялото чрез пиене, жабурене или поставяне в носа или ушите на билково масло или гий.

Панчакарма (Panchakarma)

Панчакарма включва пет терапии, които извеждат натрупаните в тялото токсини:

 • Вамана (Vamana) – предизвикано повръщане, което балансира енергията Кафа и изхвърля токсините от горната част на тялото.
 • Виречана (Virecana) – предизвикано слабително действие, което балансира енергията Пита и изхвърля токсините от храносмилателната система.
 • Васти (Vasti) – лечебна клизмена терапия, която балансира енергията Вата, изхвърля натрупаните токсини и подобрява функцията на дебелото черво.
 • Нася (Nasya) или Шировиречана (Sirovirecana) – поставяне на лечебно олио в носа с цел изчистване на токсините от областта на главата.
 • Рактамокшан (Raktamoksana) – методи на кръвопускане.

След края на въздействието с Панчакарма, свързано с прилагането в определена последователност на различните терапии, се предписва начин на живот, наречен Паскатакарма (Pascatakarma), и специална диета – Самсарджана Крама (Samsarjana-Krama).

Аюрведа в съвременния свят

Макар и отдавна излязла от ограничените схващания за мистицизма, в Западния свят Аюрведа все още остава забулена в неразбиране.

За съвременния човек, чиято здравна култура е основана на класическата медицинска теория, е трудно да разбере действието на тези методи, както и техния ефект върху всички нива на човешкото същество – от най-грубото до най-финото.

Въпреки разликите със западната традиция, Аюрведа е пълнокръвна система, която може да предложи цялостна алтернатива на познатата ни медицина, особено в областта на превенцията и лечението на хроничните заболявания.

В Аюрведа клиник Банско можете да се запознаете със силата на Аюрведа с помощта на квалифицирани индийски лекари, автентични аюрведични терапии и местни индийски билки, доставяни специално за целите на нашите програми.

Тук може да резервирате в Аюрведа клиник Банско