Правила и условия

Правила и условия

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Аюрведа клиник Банско полага максимални усилия информацията, предоставяне чрез настоящия сайт, да бъде достоверна и надеждна. Случва се обаче да бъдат допускани и грешки. Именно поради това Аюрведа клиник Банско не предоставя каквато и да е гаранция, било то мълчалива или изрично изразена във връзка с каквито и да е въпроси, свързани с настоящия уебсайт, включително, но не само, процедури, продукти и др. Казаното по-горе се отнася и до всякакви изявления по медицински въпроси, направени устно или отразени  в отпечатани статии, написани от някой от аюрведа специалистите. Информацията, която е поместена в нашия сайт, се базира на знанията, предоставени от нашите експерти по Аюрведа.

Препоръките, консултациите и съветите дадени от нашите специалисти не могат да дерогират изследвания, диагнози и предписания дадени от вашия лекуващ лекар и фармацевт.

Аюрведа клиник Банско не предоставя индивидуални диагностики, нито предписват специални терапии чрез настоящия сайт. Всички предприети действия/бездействия само въз основа на получената от настоящия сайт информация са изцяло на отговорността на потребителя.

Аюрведа клиник Банско поема отговорност за достоверността и изчерпателност на информацията, която експертите предоставят. Настоящия уебсайт предоставя техническа платформа за цялостно презентиране на специфични здравни проблеми и погледа върху тях на базата на Аюрведа ученията.

Нито служителите, нито експертния персонал /доктори и терапевти/, които са автори на информация от сайта, не могат да бъдат подведени под отговорност за щети или загуби от имуществен и/или неимуществен характер, понесени от страна на даден потребител, които е разчитал на информацията, предоставена в настоящия сайт.

 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЪЗКИ

Когато уебсайта на Аюрведа клиник Банско предоставя външни връзки като, това става по начин, че потребителите да имат възможност да открият достъп до информация по свързани с тях теми. Аюрведа клиник Банско не е собственик  и не упражнява контрол по отношение на свързани сайтове. Аюрведа клиник Банско не носи отговорност за съдържанието, включено в такива сайтове.

 

GOOGLE АНАЛИЗ

Настоящия уебсайт използва Google Анализ, за целите на анализа на използването му от страна на Google Inc. („Google“). Google Анализ създава статистическа и друга информация за ползването на уебсайтове посредством използването на така наречените „бисквитки“. Бисквитките съхраняват информация за потреблението директно на компютрите на потребителите. Получената втв връзка с нашия сайт информация, се използва за генерирането на отчети за използването на уебсайта. Google съхранява и използва тази информация, като в случай на активиране на анонимността на IP адрес на този уебсайт, Google ще съкрати Вашия IP адрес в страните-членки на Европейския съюз. В изключителни случаи целият IP адрес ще бъде записан на диска в Google САЩ като в последствие ще бъде съкратен. Google може да ползва генерираната информации от името на настоящия уебсайт, с цел да бъде извършен анализ на потреблението и използването на уебсайта, както и да бъдат създадени отчети за активността на уебсайта и неговото бъдещо поведение. Предоставените на Google Анализ IP адреси няма да бъдат обединявани по никакъв начин с каквито и да било други данни от Google.

Съгласно чл. 33 от Закона за адвокатурата, настоящото съобщение и приложенията му са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не могат да бъдат използвани като доказателство.

Този уебсайт използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки парчета текст, които са написани на твърдия ви диск, за да съхраняват информация за използването на услугите на сайта https://www.ayurvedabansko.bg/ Website Service. Имате право да откажете „бисквитките“ (моля, вижте помощния файл на вашия браузър за информация относно това), но отказвайки бисквитките, може да нарушите ефективността и продуктивността на услугите на сайта https://www.ayurvedabansko.bg/ или да го направите нефункциониращ.

 

АВТОРСКО ПРАВО

Авторските права върху този уебсайт, както и всички материали поместени на него, в това число, но не само: статии, клипове, фотографии, изображения и видео материали са изключителна собственост на Аюрведа Клиник Банско.