FB PIXEL

Аюрведа лечение

Съвременните представи за здравето и патологичните изменения, причинени от различните болести, до голяма степен са повлияни от конвенционалната медицина.

В исторически план откриваме, че неин далечен предшественик с хилядолетна история е Аюрведа.

Наричат я холистична медицина (от гр. holos – цялостен), тъй като в основата ѝ е заложено разбирането за човека като единна същност, съставена от три неразривно свързани нива: физическо, емоционално и духовно.

аюрведична терапия

Аюрведа залага на убеждението, че най-важният фактор за успеха на лечението е откриването на причината за появата на симптомите, описващи болестта.

 Tя се стреми да открие корена на болестта и да я излекува по внимателен и щадящ начин, така че да не бъдат предизвикани странични ефекти или нежелани реакции, както и да не бъдат създадени предпоставки за повторно връщане на симптомите.

Разлики между Аюрведа и класическата медицина

Ако направим паралел между западната медицина и Аюрведа, ще открием сериозни различия в начина им на въздействие.

 • Тялото се разделя на физиологично свързани анатомични органи и системи.
 • Има разделение на различните специалисти – кардиолози, ендокринолози, ортопеди, нефролози, невролози, педиатри и т.н.
 • Всеки специалист отговаря за конкретна част от тялото, често без да се съобразява с намесата на друг свой колега в процеса на лечение.
 • Водещо е разбирането, че поставянето на правилната диагноза е определящо за ефективността на лечението.
 • Човешкото тяло функционира на принципа на единството, тъй като формирането му започва от една-единствена клетка – продукт на оплождането на яйцеклетката от сперматозоида.
 • Заложено е схващането за пряка връзка на тялото с ума и душата. Когато се появи болестно нарушение, често са засегнати и трите аспекта на човешкото същество.
 • Когато трите енергии – Вата, Пита и Кафа – са в балансирано състояние, човек се радва на здраве. Когато една, две или и трите енергии са в състояние на дисбаланс, започва болестно нарушение.
 • Aюрведичният лекар е обучен да следва едновременно осемте клона на Аюрведа. Те са:
 • Кая Чикитса (обща медицина)
 • Бала Чикитса (педиатрия)
 • Граха Чикитса (психиатрия)
 • Урдванга Чикитса (болести в областта на главата и гърлото)
 • Шаля Чикитса (хирургия)
 • Дамшрта Чикитса (токсикология)
 • Жара Чикитса (гериатрия)
 • Врушя Чикитса (репродуктивна медицина)

Всичко това дава на Аюрведа капацитета да покрие почти всички аспекти на възможните здравословни нарушения.

Всичко това дава на Аюрведа капацитета да покрие почти всички аспекти на възможните здравословни нарушения.

Какво е “лечение на болест” в Аюрведа?

В Аюрведа, понятието лечение на болест придобива различен смисъл, затова би било по-точно да се говори за балансиране на разбалансираните енергии.

Всяка от трите основни енергии има свои отличителни характеристики и зони на по-изявено въздействие в тялото.

1. Вата – характеристиките на Вата са:

 • Рукша (rooksha) – сухота
 • Лагу (laghu) – лекота
 • Шеета (sheeta) – студенина
 • Кара (khara) – грапавост
 • Сокшма (sookshma) – прецизност
 • Чала (chala) – динамичност
Енергията Вата се проявява най-вече от линията, минаваща през пъпа, до основата на ходилата.

Тя се изразява в болки в ставите, спазми в мускулите, изтръпване на крайниците, усещане за слабост или хиперактивност. 

Нарушенията в двигателните функции на тялото често са свързани с дисбаланс на енергията Вата.

2. Пита – характеристтиките на Пита са:

 • Саснеа (sasneha) – лека масленост
 • Тикшна (teekshna) – дълбоко проникване в тъканите
 • Ушна (ushna) – горещина
 • Лагу (laghu) – лекота
 • Висрам (visram) – лоша миризма
 • Сара (sara) – слаба подвижност
 • Драва (drava) – течност
Характеристиките на енергията Пита се проявяват най-вече от долната част на гръдния кош до линията, минаваща през пъпа.

Те включват усещане за парене, киселинност и дълбоки коликоподобни болки. 

Нарушенията в храносмилането, чувството за тежест в коремната област, както и за глад при празен стомах са свързани с дисбаланс на енергията Пита.

3. Кафа – характеристиките на Кафа са:

 • Снигдна (snighdna) – мазнина
 • Шеета (sheeta) – студенина
 • Гуру (guru) – тежест
 • Манда (manda) – мекота
 • Шлакшна (shlakshana) – гладкост
 • Мрустна (mrustna) – желеподобност
 • Стира (sthira) – неподвижност и стабилност

Кафа въздейства най-силно от върха на главата до долната част на гръдния кош.

В тази зона по-често се проявяват характеристиките на енергията Кафа: застойни процеси, отлагане на маслена, тежка и влажна (подобна на слуз) течност. 

Отделянето на секрети през устата и носа при настинки, грипни състояния, хрема, кашлица и др. обичайно се свързва с дисбаланс на енергията Кафа.

Цялост и единство

За да не се създаде грешно разбиране е важно да се знае, че трите енергии са навсякъде в тялото, но тяхното действие е по-изразено в описаните три зони.

Промяната на всяка една от изброените характеристики може да доведе до появата на симптоми в онази част на тялото, за която е отговорна съответната енергия.

Джинджифил

Диагностични методи в Аюрведа

Аюрведа не използва познатата ни диференциална диагностика. Вместо това процедурата е следната:

При консултация с аюрведичен лекар ще чуете най-вече думата Викрути (Vikruti), което означава дисбаланс на енергията.

Дисбалансът може да бъде проявен по два начина: повишено състояние на енергията – Вриди (Vriddhi), или намаляване на енергията – Кшая (Kshaya).

При Викрути е важно да се има предвид, че трите енергии са взаимносвързани и ако една се движи в посока Вриди, то друга ще се насочи към Кшая.

Как дисбалансът на основните енергии влияе върху тялото?

Болестно състояние е налице при засягане на трите основни аспекта на тялото – доша, дату и агни.

Агни (Agni) e понятие, свързано със силата на храносмилането („храносмилателен огън“) – разграждане на храната и нейното метаболитно трансформиране към всички тъкани.Често здравословните нарушения са причинени именно от нарушените функции на агни.

Различават се няколко вида агни, свързани с влиянието на трите енергии:
1.Сама агни (Sama agni) – балансирано и добро храносмилане, при което всички храни се разграждат пълноценно.

2.Вишама агни (Vishama agni) – метаболитно състояние, свързано с натрупване на енергията Вата. Това предизвиква промени в храносмилането, което понякога се ускорява, а друг път се забавя.

3.Тикшна агни (Tikshna agni) – намеса в храносмилателния процес чрез увеличаване на енергията Пита. Води до ускоряване на метаболитните процеси, усещане за повишена киселинност, бързо храносмилане и повишено усещане за глад.

4.Манда агни (Manda agni) – забавяне на метаболитните процеси, дължащо се на натрупване на повече енергия Кафа. Води до забавяне на храносмилателния процес, рязко намалено усещане за глад и нежелание за прием на храна.
„Храносмилателният огън“ е изключително важен за определяне на метаболитното състояние на организма., зашото ази трансформираща сила на тялото е отговорна за преноса на енергия към отделните тъкани.

Храната е свързана с формирането и поддържането на всички структури, изграждащи организма, затова е от изключително значение да бъде установено какво е състоянието на трансформация, извършвано в отделните тъкани – дату (dhatu).

Съществуват 7 тъканни нива на трансформация:

 

 • Раса (Rasa) – трансформация от хранителна каша в плазма, лимфа и междуклетъчна течност.
 • Тази трансформираща зона е свързана с подхранването на тъканите. 
 • Водещ е елементът вода, плътността е повишена.
 • Качествата са течно, студено, влажно, меко и тежко. 
 • Това определя Раса дату като основна същност за поддържане на енергията Кафа.
 • Ракта (Rakta) – трансформация на хранителната енергия от предишното ниво, Раса, към формирането на кръвта.
 • Качествата на Ракта са сходни с тези на енергията Пита.
 • Тази трансформационна зона поддържа горещата същност на тялото.
 • Мамса (Mamsa) – трансформация на хранителната енергия от ниво Ракта към формиране на мускулната тъкан.
 • Основното качество, което се формира, е сила, допълнена от стабилност и плътност.
 • Тук откриваме елемента земяи  проникване на елемента огън
 • Енергиите Кафа и Пита имат водещо присъствие в тази зона.
 • Меда (Medas) – трансформация на енергията от нивото на Мамса към формирането на мастната тъкан.
 • Налице е своеобразно складиране на елементите вода и земя.
 • Тази телесна същност е свързана с омекотяване, овлажняване и предпазване на тялото от загубата на топлина. 
 • Отново са налице основните качества на енергията Кафа.
 • Асти (Asthi) – трансформация на енергията от нивото Меда към формирането на костната тъкан.
 • Водещото качество е дарана (dharana), т.е. поддържане на тялото изправено.
 • Тук може да се открие силното влияние на енергията Вата.
 • Когато Вата е повишена, плътността намалява.
 • Когато Вата е понижена, Асти дату се повишава.

 • Маджа (Majja) – трансформация на енергията от нивото на Асти навътре, към костния мозък или нервната тъкан.
 • Това е субстанцията, която изпълва кухината на костите. 
 • Очната тъкан и мозъкът също спадат към Маджа дату. 
 • Основното качество е порана (poorana), т.е. изпълване на празнината на костите. 
 • Тук силно влияние има енергията Кафа.
 • Шукра (Shukra) – есенцията на Маджа, която преминава в репродуктивната тъкан (половите клетки на мъжа и жената).
 • Основното качество е гарботпадана (garbhotpadana) – възпроизводство на поколение.
 • Тук енергията Кафа също има силно влияние.

Проследяването на трите основни аспекта на дисбаланс на енергията – доша, агни и дату, ни дава възможност да установим определящите за сериозността на заболяването състояния:

Сама (балансирано състояние), Кшая (намалена доша) и Вриди (повишена доша).

Проследяването на трите основни аспекта на дисбаланс на енергията – доша, агни и дату, ни дава възможност да установим определящите за сериозността на заболяването състояния:

Сама (балансирано състояние), Кшая (намалена доша) и Вриди (повишена доша).

Какви болести лекува Аюрведа?

Древната индийска медицина определя 2 основни типа болести:

 1. Садя (Sadhya) – лечими:
  • Сука Садя (Sukha Sadhya) – лесно лечими;
  • Кричра Садя (Krichra Sadhya) – трудно лечими.
 2. Асадя (Asadhya) – нелечими:
  • Япя (Yapya) – поддържане с аюрведични лекарства;
  • Анупакрама (Anupakrama) – напълно нелечими.

В зависимост от състоянието на трите основни енергии Вата Пита и Кафа, болестите се подразделят на:

аюрведична терапия
Нанатмажа Вяди (Nanatmaja Vyadhi)

Нанатмажа Вяди (Nanatmaja Vyadhi) са заболявания, причинени от дисбаланс само на една от енергиите:

 • Вата Нанатмажа Вядис (Vata Nanatmaja Vyadhis) – болести, причинени от дисбаланс само на енергията Вата. Обхващат около 80 вида нарушения.
 • Пита Нанатмажа Вядис (Pitta Nanatmaja Vyadhis) – болести, причинени от дисбаланс само на енергията Пита. Обхващат около 40 вида нарушения.
 • Кафа Нанатмажа Вядис (Kapha Nanatmaja Vyadhis) – болести, причинени от дисбаланс само на енергията Кафа. Обхващат около 20 вида нарушения.
Саманя Вяди (Samanya Vyadhi)

Саманя Вяди (Samanya Vyadhi) са болести, причинени от дисбаланс на една, две или трите енергии Вата, Пита и Кафа.

В тази група можем да говорим за:

 • 8 типа Удара Рогас (Udara Rogas) – болести в коремната област;
 • 8 типа Мутрагата (Mutraghata) – болести със задържане на урина;
 • 8 типа Кшира Дошас (Ksheera Doshas) – нарушения на кърмата;
 • 8 типа Вееря Викарас (Veerya Vikaras) – нарушения в семенната и репродуктивната течност;
 • 7 типа Кушта (Kushta) – кожни заболявания;
 • 7 типа Прамеа Пидакас (Prameha Pidakas) – кожни проблеми вследствие на диабет;
 • 7 типа Висарпа (Visarpa) – болести, свързани с еризипел („червен вятър“) или херпес;
 • 6 типа Атисара (Atisara) – стомашно-чревни разстройства;
 • 6 типа Удаварта (Udavarta) – нарушения от потискане на нуждите за уриниране и дефекация;
 • 5 типа Гулма (Gulma) – туморни процеси в коремната кухина;
 • 5 типа Плеха (Pleeha) – процеси, свързани с уголемен далак;
 • 5 типа Каса (Kasa) – болести с водещ симптом кашлица;
 • 5 типа Сваса (Shwasa) – състояния, свързани с диспнея и нарушено дишане;
 • 5 типа Хикка (Hikka) – състояния, съпътствани от хълцане;
 • 5 типа Тришна (Trishna) – нарушения, съпътствани от прекомерна жажда;
 • 5 типа Чарди (Chardi) – нарушения, свързани с повръщане;
 • 5 типа Аручи (Aruchi) – проблеми, свързани със загуба на апетит и вкус;
 • 5 типа Широрога (Shiroroga) – нарушения, съпътствани от главоболие;
 • 5 типа Рудрога (Hridroga) – болести на сърцето;
 • 5 типа Пандурога (Panduroga) – различни видове анемия;
 • 5 типа Унмада (Unmada) – състояния, свързани с налудни представи;
 • 4 типа Апасмара (Apasmara) – състояния, свързани с епилепсия;
 • 4 типа Нетра Рога (Netra roga) – заболявания на очите;
 • 4 типа Карна Рога (Karna roga) – заболявания на ушите;
 • 4 типа Пратишуая (Pratishyaya) – състояния, свързани с настинка;
 • 4 типа Мука рога (Mukha roga) – заболявания, локализирани в устата;
 • 4 типа Грани Рога (Grahani Roga) – заболявания на дванадесетопръстника и нарушено усвояване на храната;
 • 4 типа Мада (Mada) – състояния, свързани с интоксикация;
 • 4 типа Мурча (Murcha) – нарушения, свързани с припадъци и загуба на съзнание;
 • 4 типа Шоша (Shosha) – състояния, свързани с бърза загуба на телесно тегло;
 • 4 типа Напунската (Napunsakata) – нарушения, свързани с импотентност;
 • 3 типа Шота (Shotha) – нарушения, свързани с отточност;
 • 3 типа Киласа (Kilasa) – нарушения, свързани с леукодерма (витилиго);
 • 3 типа Рактапита (Raktapitta) – състояния, свързани с кръвотечение;
 • 2 типа Джвара (Jwara) – нарушения, свързани с повишена телесна температура;
 • 2 типа Врана (Vrana) – заболявания, свързани с появата на рани и развитието на язви;
 • 2 типа Аяма (Ayama) – нарушения, свързани с позата на тялото;
 • 2 типа Гридраси (Gridhrasi) – заболявания на ишиадикусовия нерв;
 • 2 типа Камала (Kamala) – нарушения, свързани с жълтеница;
 • 2 типа Ама (Ama) – състояния, свързани с незряло състояние на храносмилането;
 • 2 типа Ватаракта (Vatarakta) – нарушения, свързани с подагра;
 • 2 типа Арша (Arsha) – нарушения, свързани с появата на хемороиди;
 • Урустамба (Urustambha) – състояние, свързано със скованост на мускулите;
 • Саняса (Sanyasa) – състояние, подобно на кома, или вследствие на синкоп;
 • Махагада (Mahagada) – извращения на психична основа;
 • 20 типа Крими Рогас (Krimi Rogas) – интоксикации с паразити;
 • 20 типа Прамеха (Prameha) – състояния, свързани с уринарни нарушения и диабет;
 • 20 типа Йони Вяпат (Yoni Vyapat) – заболявания, свързани с влагалището.

В тази група влизат и заболяванията, причинени от външни фактори – Аганту Вядис (Agantu Vyadhis):

Класификация на болестите в Аюрведа

В Аюрведа съществува класификация на болестите въз основа на определени критерии като сила на заболяването, засегната зона и т.н. Тази класификация изглежда както следва:

Прабава Беда (Prabhava Bheda): възможност за лечение на заболяването
 • Садя Вяди (Saadhya Vyadhi) – лечими заболявания;
 • Асадя Вяди (Asaadhya Vyadhi) – нелечими заболявания.
Бала Беда (Bala Bheda): сила на заболяването
 • Мруду Вяди (Mrudu Vyadhi) – леки заболявания със слабо изразена симптоматика;
 • Даруна Вяди (Daaruna Vyadhi) – тежки заболявания с високо ниво на усложнения.
Адхиштана Беда (Adhishtana Bheda): засегната зона от тялото
 • Мано Адхиштита Вяди (Mano Adhishtita Vyadhi) – болести, засягащи ума (психични разстройства);
 • Шарира Адхиштита Вяди (Shareera Adhishtita Vyadhi) – болести, засягащи тялото (физически заболявания).
Нимитта Беда (Nimitta Bheda): причина за заболяването
 • Сва-дату Ваишамя Нитта Вяди (Swa-dhatu vaishamya nimitta vyadhi) – нарушения на поддържащите елементи в тялото и заболявания, причинени от дисбаланс на енергия, тъкан (дату) или субтъкан (упадату). 
 • Ааганту Нимитта Вяди (Aagantu nimitta vyadhi) – заболявания, причинени от външни фактори, като травма, отравяне и др.
Аашая Беда(AashayaBheda): засегнати вътрешни органи
 • Аамашая Самутта Вяди (Aamashaya Samuttha Vyadhi) – болести с произход стомаха и тънките черва;
 • Паквашая Самутта Вяди (Pakwashaya Samuttha Vyadhi) – заболявания с произход дебелото черво.
Шаля Беда (Shalya Bheda): хирургична класификация
 • Шастра Садя (Shastra Sadhya) – лечими чрез хирургични интервенции;
 • Сведади Крия Саадя (Swedadi Kriya Saadhya) – лечими чрез използване на методи като обгаряне, гореща пара и др.
Пракрута-Вайкрута Беда (Prakruta-Vaikruta Bheda): влияние на сезонните промени
 • Пракрута Вяди (Prakruta Vyadhi) – природни болести. Всяка от енергиите има сезон, в който естествено се влошава и е вероятно да причини заболяване. 
 • Вайкрута Вяди (Vaikruta Vyadhi) – неприродни болести. При тях енергията, която не се нарушава естествено в определен сезон, причинява болест в същия.
Анубандя – Анубанда (Anubandhya – Anubandha): свързаност
 • Анубандя (Anubandhya) или Сватантра Вяди (SwatantraVyadhi) – първични заболявания, дължащи се на преки външни въздействия. 
 • Анубанда Вяди (Anubandha Vyadhi) или Паратантра Вяди (Paratantra Vyadhi) – вторични заболявания, причинени от признаците и симптомите на друго заболяване.
Заболявания, свързани с кармата (karma) или делата на човека
 • Пратутпанна Кармажа (Pratyutpanna Karmaja) – болести, възникващи в резултат на постъпките или греховете, извършени по време настоящото раждане;
 • Поорвакармажа Вяди (Poorvakarmaja Vyadhi) – болести, възникващи в резултат на постъпките илигреховете, извършени в предишни прераждания.
Аадятмика Вядис (Aadhyatmika Vyadhis) – проявяващи се на нивото на тялото и ума
 • Адибала Правритта Вядис (Adibala Pravritta Vyadhis) – наследствени заболявания, причинени от нарушения на сперматозоидите и яйцеклетките.
 • Джанмабала Правитта Вядис (Janmabala Pravritta Vyadhis) – болести, които се появяват при децата поради неправилното хранене и начин на живот на майката по време на бременността.
Кала Бала Правритта (Kala Bala Pravritta): сезонни болести
 • Вяпанна Риту Крута (Vyapanna Ritu Kruta) – нарушения, причинени от необичайни сезонни колебания;
 • Авяпанна Риту Крута (Avyapanna Ritu Kruta) – болести, дължащи се на разбалансиране на енергиите Вата, Пита и Кафа, настъпващо естествено през различните сезони.
Даивабала Правитта (Daivabala Pravritta): болести, причинени от гняв, проклятия и заразни
 • Видхут Ашанее Крита (Vidhyut Ashanee Krita) – болести и/или травми, причинени от природни бедствия, като светкавици, гръмотевични бури, падане на астероиди и комети и др.; 
 • Пишаачаади Крита (Pishaachaadi Krita) – болести, причинени от pishacha – зловещи свръхестествени сили като призраци, духове, демони и др. 
 • Самсаргажа (Samsargaja) – причинени от присъствието на хора, които ни предават проклятие, както и ако сме в близост до или имаме пряк контакт със страдащи от заразни болести
 • Аакасмика (Aakasmika) – болести с неизвестни причини, които се проявяват внезапно.
Свабаава Бала Правритта (Swabhaava Bala Pravritta) – естествени състояния на тялото

Тези състояния  се срещат често, но тъй като за известно време предизвикват притеснение, до момента на отстраняването им могат да бъдат наричани „болести“.

 • Каала Крита (Kaala Krita) – състояния, които настъпват в подходящото време: чувство на глад, потребност от сън; остаряване, естествена смърт след 100-годишна възраст и т.н. 
 • Акаала Крита (Akaala Krita) – нарушения, които се появяват в неправилното време. Те се дължат на нашата небрежност към себе си и се появяват, когато следваме неправилни хранителни практики и начин на живот.
  Аади Боутика Вядис (Aadhi Bhoutika Vyadhis): наранявания
  • Шастра Крита Вядис (Shastra Krita Vyadhis) – наранявания, причинени от оръжия или инструменти (пръчка, дърво, стрела, меч, камък, оръжие и др.)
  • Вяла Крита Вядис (Vyala Krita Vyadhis) – наранявания, причинени от животни: ухапване (зъби), одраскване (нокти), убождане (рога), отравяне (отрова).
  Nija, Aagantuja и Maanasa Vyadhis
  • Нижа Вяди (Nija Vyadhi) – заболявания, причинени от нарушени енергии с физическо проявление; 
  • Аагантужа Вяди (Aagantuja Vyadhi) – заболявания, причинени от микроорганизми, токсичен въздух, замърсена вода, пожар, травма и други външни причини;
  • Маанаса Вяди (Maanasa Vyadhi) – заболявания, причинени от нарушени енергии на психично и умствено ниво. 

  Класификацията на болестите е изключително обширна и обхваща всички известни причини за появата на здравословни нарушения, дискомфорт или болестен процес в лека или тежка степен.

   Класификацията на болестите е изключително обширна и обхваща всички известни причини за появата на здравословни нарушения, дискомфорт или болестен процес в лека или тежка степен.

   Методи на лечение в аюрведичната медицина

   Изключително важно е да се разбере, че в Арюведа водещ е опитът на лекаря да балансира нарушените аспекти в действието на трите енергии – Вата, Пита или Кафа.

   Лечението протича в две посоки:

   1.  ШОДАНА (shodhana) – принцип на отнемане;
   2. ШАМАНА (shamana) – балансиране на нарушените енергии.
   аюрведична терапия

   Линията на Шодана

   Шодана включва използване на лекарствени средства, субстанции или терапии, които извеждат определена енергия от тялото или от отделни негови части, например:

   1. Удхарва баг хара (Udharva bhag hara) – насочване на енергия от горната част на тялото (главата) към долната част на гръдния кош чрез:
    • Предизвикано повръщане – Вамана (Vamana)
    • Задържане на лечебно олио в областта на главата – Шировасти (Shirovasti)
    • Прочистване на черепната кухина, главата и шийната област чрез изливане на лечебно олио в носа – Нася (Nasya).
   2. Aдобагара (Adhobhaghara) – упражняване на въздействие от долната част на гръдния кош надолу чрез:
    • Предизвикано слабително действие – Виречана (Virechanа)
    • Очистване на дебелото черво с клизма – Васти (Vasti).
   3. Убхаято баг хара (Ubhayato bhag hara) – отнемане на енергии едновременно от горната и долната част на тялото.

   Етапи на Шодана Чикитса

   Шодана Чикитса следва три етапа на въздействие:

   1. Пурвакарма (Purvaкarma) – подготовка на тялото за очистване, включваща методите:
    • Снехана (Snehana) – вътрешно и външно омасляване на тялото
    • Сведана (Svedana) – топлинни терапии, при които се предизвиква затопляне и изпотяване на тялото.
   2. Панчакарма (Panchakarma) – включва петте основни отнемащи (очистващи) терапии:
    • Вамана
    • Виречана
    • Васти
    • Нася
    • Рактамокшан
   3. Пасчаткарма (Paschatkarma) – терапии и продукти за възстановяване след проведена Панчакарма.

   Линията на Шамана

   Шамана е свързана с балансиране на нарушеното действие на отделните енергии.
   Тази методика цели подобряване на действието на агни и храносмилателната система като цяло. 

   Шамана се извършва чрез:

   1. Бая Самшамана (Bahya Samshamana):
   • Външно въздействие с билкови прахове
   • Поливане с лечебни смеси
   • Терапии с лечебно билково олио (обливане, намазване)
   • Гаргара и жабурене с лечебно олио и др.

   1. Аабянтара Самшамана (Aabhyantara Samshamana):
   • Вътрешно въздействие с лечебни продукти, които разграждат токсините и мастните депа
   • Използване на афродизиаци и продукти за укрепване на имунитета
   • Използване на продукти, които изчистват тялото при поразяване с отрови.
   аюрведична терапия

   Шамана методи

   Балансирането на нарушените енергии се извършва чрез:

   • Дийпан (Deepan) – подсилване на агни, за да се стимулира апетитът). Включва предписване на лечебно билково масло гий, прием на пикантна и богата на мазнини храна с цел понижаване на влошената или увеличаване на отслабената енергия.
   • Пачан (Pachan) – включва методи, подпомагащи процеса на преработка на токсичните отпадъци (ама). Съществуват различни билкови комбинации, които спомагат усвояването на неразградените токсини.
   • Кшуда Нигра (Kshuda Nigrah) – общо или селективно гладуване за балансиране на енергиите в тялото – състояние, известно като Тридоша. Особено полезен метод при заболявания, свързани с храносмилателния тракт.
   • Тришна Нигра (Thrisha Nigrah) – метод за лечение на проблеми със задържането на вода, който съдейства за отстраняване на токсините, натрупани в бъбречната и пикочната система.
   • Виям (Vyayam) – физически упражнения в различни разновидности при нарушения, като затлъстяване, храносмилателни проблеми, диабет и др. Понякога, макар и рядко, може да се комбинира с лекарства.
   • Атап Севан (Atap Sevan) – топлинно въздействие със слънчеви бани при кожни заболявания, ревматизъм или състояния, свързани с артрит. Това лечение успокоява енергията Вата.
   • Марут Севан (Marut Sevan) – използване на чист въздух за лечение на астма и туберкулозни заболявания. Според Аюрведа дишането е прана, или живот, а терапията е подходяща за всички, които нямат възможности да преминат през Шодана (Панчакарма).

   Процедури, следвани от аюрведичните лекари

   При посещение на пациент, специалистът по Аюрведа следва определени стъпки:

   1. Провежда индивидуална консултация с пациента.
   2. Определя пракрути (доминиращата енергия по рождение) и доша (дисбаланса в енергийното състояние).
   3. Дава препоръки за промяна в начина на живот, за да бъде коригиран дисбалансът на енергиите, причинил здравословното нарушение – хранителен и двигателен режим, специфични препоръки с индивидуална насоченост.
   4. Предписва аюрведични лечебни билкови продукти.
   5. Назначава аюрведични терапии или препоръчва подлагане на въздействие с Панчакарма процедури.
   аюрведична терапия
   аюрведична терапия

   Продължителност на аюрведичното въздействие

   Продължителността на аюрведичното въздействие зависи както от компетентността на аюрведичния лекар и професионализма на аюрведичния терапевт, така и от постоянството на пациента.

   Аюрведичното въздействие се определя индивидуално за всеки пациент, като минималната му продължителност е 3 месеца, а максималната е неограничена. 

   При тежки заболявания се прилага животоподдържащо въздействие, което е свързано с ежедневен прием на аюрведични лечебни билкови продукти за облекчаване на състоянието, което може да продължи до края на живота.

   Аюрведични продукти, използвани при лечебното въздействие

   При лечението с Аюрведа се използват различни продукти, които включват в състава си билки, метали или минерали, както и комбинация от трите. Аюрведичните лекарства биват два вида:

   Традиционни – произведени по рецепти, описани в свещените книги на Аюрведа;

   Проприативни – патентовани формули, които се базират на опита на отделния производител (не следват традиционните аюрведични рецепти).

   Видове традиционни аюрведични лекарства

   1.Арк (Ark) – билкови дестилати, например розова вода (Gulab ark);
   2.Асава (Asava) и Аришта (Arishta) – естествено ферментирали билкови ликьори;
   3.Авалех (Avaleh) – сладка паста или мармалад от билки, смесени с нерафинирана захар, сладки сокове или билкова отвара;
   4.Басма (Bhasma) – фин прах, приготвен след изпичане на метали, минерали и други вещества при висока температура;
   5.Чурнам (Churnam) – изсушени билки, смлени на прах, който се пресява през фино сито и може да бъде смесен с други съставки в зависимост от рецептата;
   6.Гритам (Ghritam) – лечебно пречистено краве масло, обогатено с билки;

   7.Гуггулу (Guggulu) – таблетки, чиято основна съставка е смола от дървото Commiphora mukul;
   8.Кватам (Kwatham) – билкови отвари в таблетна форма;
   9.Кашаям (Kashayam) – билкови отвари;
   10.Пак (Pak) – гъста билкова паста;
   11.Рас Расаян (Ras Rasayan) – билково-минерални продукти;
   12.Тайлам (Thailam) – лечебни билкови масла;
   13.Вати (Vati, Vatika) – таблетки, приготвени от билки, от минерали или комбинация от двете;
   14.Гулика (Gulika) – хапчета с форма на топчета, приготвени от билки, от минерали или комбинация от двете.

   Как се променя храненето?

   Промените в Аюрведа храненето се определят в зависимост от степента на нарушение на „храносмилателния огън“ агни.
   Според Аюрведа важно е не толкова каква храна консумирате, а дали можете да я разградите и усвоите.

   Индивидуални препоръки за хранене

   След направената консултация аюрведичният лекар ще определи:

   1. Часовете на хранене – закуска, междинно хранене, обяд, междинно хранене, вечеря;
   2. Кои храни да включват отделните хранения;
   3. Кои храни се препоръчват за свободна консумация, без ограничения;
   4. Кои храни е добре да се приемат по-често и в по-големи количества;
   5. Кои храни трябва да се избягват или да се консумират рядко, в минимални количества.

   Типове храни в режима за хранене

   Разделянето на храните според Аюрведа е обичайното:

   • От животински произход – месо, риба, яйца, млечни продукти и прясно мляко;
   • От растителен произход – плодове, зеленчуци, семена, ядки, варива.

   При по-сериозни нарушения и слабост на агни, приемът на продукти от животински произход се намалява значително или се спира за определен период. Възможно е да има ограничение и на някои от продуктите от растителен произход.

   Хранене според вкуса на храната

   Предписанията за промяна в храненето отчитат и специфичното влияние на шестте вкуса върху всяка от трите енергии – Вата, Пита и Кафа:

   1. Храни със сладък вкус – намаляват Вата и Пита, увеличават Кафа;
   2. Храни с кисел вкус – намаляват Вата, увеличават Пита и Кафа;
   3. Храни със солен вкус – намаляват Вата, увеличават Пита и Кафа;
   4. Храни с горчив вкус – увеличават Вата, намаляват Пита и Кафа;
   5. Храни с пикантен вкус – увеличават Вата и Пита, намаляват Кафа;
   6. Храни със стипчив вкус – увеличават Вата, намаляват Пита и Кафа.
   Индийски подправки

   Какви промени настъпват по време на оздравителния процес?

   Водещ принцип в Аюрведа е, че здравето е баланс на трите енергии – Вата, Пита и Кафа. По време на оздравителния процес, всеки организъм преминава през различни, строго индивидуални усещания.

   Забележете – в Аюрведа водещо е усещането!
   Преходът от дисбаланс към баланс води до подобряване на функциите на различните системи и тъкани в човешкото тяло.

   Храносмилателна система

   • Появява се усещане за лекота в областта на корема след прием на храна;
   • Намалява напрежението от образуваните газове в тънките черва и дебелото черво;
   • Регулира се дефекацията.

   Сърдечно-съдова система

   • Подобрява се кръвообращението;
   • Затоплят се студените длани и ходила;
   • Подобрява се цветът на кожата;
   • Стабилизира се сърдечният ритъм;
   • Нормализира се кръвното налягане.

   Нервна система

   • Подобрява се нервната проводимост;
   • Появяват се усещания за лекота, радост и щастие;
   • Зрението се засилва и слухът се подобрява;
   • Подобрява се работата на вкусовите рецептори и обонянието;
   • Увеличава се тактилната чувствителност на кожата.

   Мускулна тъкан

   • Повишава се силата и издръжливостта на мускулите;
   • Подобряват се двигателните реакции.

   Опорно-двигателен апарат

   • Болките в ставите намаляват и се увеличава ставната подвижност;
   • Подобрява се нивото на костна плътност.

   Ендокринна система

   • Жлезите с вътрешна секреция започват да функционират по-добре;
   • Намалява хормоналният дисбаланс.

   Женска полова система

   • Повишава се репродуктивната способност при жени във фертилна възраст;
   • Пегулира се месечният цикъл;
   • Намаляват или напълно изчезват различни образувания в матката и яйчниците;
   • Забавя се менопаузата или намаляват нейните симптоми.

   Мъжка полова система 

   • Подобрява се производството и качеството на сперматозоидите;
   • Увеличава се либидото.

    Непреходната стойност на аюрведичната медицина се основава на нейния холистичен подход, чрез който влияе цялостно на всички нива в човешкия организъм.

    Аюрведа не се нуждае от доказване и проверка, защото е издържала теста на времето – най-безкомпромисният критерий за нейната значимост и ценност за човечеството.

    Тук може да резервирате в Аюрведа клиник Банско