FB PIXEL

Йога, в комбинация с Аюрведа, за по-пълноценен начин на живот

15.07.2018

Какво е общото между Йогата и Аюрведа

В западната култура Йога практиката се свързва основно с разнообразни курсове упражнения за укрепване и стягане на тялото. В почти всеки град има поне по няколко йога центъра, в които се преподава различен тип йога и всеки може да избере този, който му носи най-голямо удовлетворение.

Йога и Аюрведа | Ayurveda Bansko

Аюрведа медицината пък стана популярна по нашите ширини преди 20 – ина години и голяма част от хората свързват тази ведическа холистична система с превенция и лечение на различни заболявания чрез природолечение.

На пръв поглед изглежда, че между Йога и Аюрведа няма връзка, нали така?

Едната система е за лечение и се фокусира основно върху здравето, а другата е индийска система за физически упражнения за подобряване на тонуса и намаляване на стреса.

Ако и вие мислите така, след малко ще бъдете много изненадани, когато разберете, че…

Йога и Аюрведа са два тясно свързани аспекта на Ведическата наука – древната индийска философия за съзнанието. Двете древни системи произлизат от една и съща култура, имат еднакъв исторически произход, израстват и се усъвършенстват заедно. Те споделят една и съща философия, език и методология.

Трудно е да се определи точната дата на тяхното възникване, но ако вземем под внимание от кога са първите данни за тях (монографията „Йога Сутра” от Патанджали е от около 500 г. пр. н. е., а първите трактати по Аюрведа датират от 700 до 150 г. пр. н. е.) можем да кажем, че и двете индийски системи възникват приблизително по едно и също време.

Аюрведа

Наби Пуранам терапия | Ayurveda Clinic Bansko

Аюрведа е древна индийска медицина, философията на която се основава върху цялостното изследване на индивидуалността на човека, неговите особености и връзката му с околния свят.

Названието на ведическата холистична медицина произлиза от санскрит и означава „наука за живота” или „изкуството на дълголетието”. Според Аюрведа, човекът е уникално създание, неразделна в същността си от Вселената. Всичко, което е вътре в човек съществува и в микрокосмоса около него.

Като наука за живота, Аюрведа не е само медицинска система, която се бори с болестите, а е наука за правилния начин на живот, насочена към постигане на оптималното здраве, дълголетие и младост. Тази холистична система ни помага да се излекуваме, води ни по пътя към себереализацията, кара ни да отключим жизнената си енергия.

В Аюрведа здравето, ума и духовността трябва да вървят и да се развиват заедно. Защото не е достатъчно да си просто жив, а трябва да имаш по-високи цели и стремежи, които да направят живота ти смислен и истински. Аюрведа определя благосъстоянието като хармония на тялото, ума и висшето Аз. И точно този стремеж към Аза свързва тази наука с Йога.

Йога

Поза Паун (Маюрасана)

Йога се отнася до нашето съзнание като наш основен център. Това е наука, чиято основна цел е достигане до чистото съзнание и вътрешната хармония и блаженство.

Терминът „йога” също произлиза от санскрит и означава „съюз”, „единство”.Йога не е само път от физическото към духовното, а съюз между индивидуалното и универсалното съзнание. Тя балансира ума и тялото, като постепенно позволява на човек да преоткрие своя пълен потенциал на всички нива – психическо, физическо и духовно.

Как Йога и Аюрведа помагат да бъдем здрави и енергични?

„Основата на Йога е Аюрведа, а плодът на Аюрведа е Йога.”

Според легендите, знанието на двете системи е било получено от древните индийски мъдреци от боговете и след това е предадено на хората. И двете традиции са уникални поради тяхната хармония и почтеност, величие и красота на идеите, които нямат аналог в никоя друга култура.

Целта и на Йога, и на Аюрведа е да помагат на човека и да се грижат за неговото благополучие.

Можем да наречем Аюрведа „йогична медицина”, тъй като тя следва йогийски подход към изцелението. Йога системата пък, като наука за самореализация е крайната цел на Аюрведа като наука за живота.

В Древна Индия тези два аспекта на Ведическата наука не съществуват отделно. Йога е била преподавана само след като ученикът е разбрал същността на Аюрведа. Защото в крайна сметка само след развитието на физическия компонент може да се постигне здраве, а щом човек е здрав може да постигне емоционално съвършенство и духовност.

Аюрведа осигурява основата на здравето и благосъстоянието на тялото и ума като препоръчва правилнитедиета, билки, упражнения, масажи и начин на живот. От своя страна Йога ни учи как да развиваме по-високо съзнание чрез различни методи, асани, пранаяма и медитация.

Човек не е само физическо тяло или набор от биохимични процеси. Той е комплекс от физика, душа и ум, в който е въплътен Аза. Затова и истинският ни потенциал не е само физически, но и психически, емоционален, духовен. Имаме нужда от реализация на всички тези нива.

Докато физическото тяло е основата, а духовността е крайната цел, умът е основното средство за развитие. Нуждаем се от здрава система, която засяга човешката природа по сложен начин.

Йога и Аюрведа са свързани не само с общ културен и исторически произход, но и заедно определят цялостното разбиране за здраве и постигане на самоосъзнаването на човешкото същество.

Аюрведа, чрез идентифицирането на конституцията (пракрити) на отделния индивид позволява да се изберат подходящите йога практики: асани, медитация, техники за пречистване, да се хармонизира йога практиката според личните биоритми и според циркадните и сезонните цикли.

Йога практиката ни показва пътя на пречистването на духа и духовната самореализация. Казано накратко, едната система не може без другата, тъй като те са двете страни на една монета. Всяка от двете лечебни индийски дисциплини има своето уникално място и функция, но всяка една от тях се припокрива с другата на различни нива.

Две лечебни практики, една основа цел

Лечение с Йога | Ayurveda Bansko

Сходствата:

  • И Йога, и Аюрведа практиките признават, че поддържането на тялото здраво е жизненоважно за изпълнението на четирите основни цели в живота на всеки човек: Дхарма, Арта, Кама и Мокша.
  • И двете науки вярват, че балансът на трите доши е от съществено значение за поддържането на добро здраве.
  • И в йогийската, и в аюрведичната практики се следва на балансиран режим на хранене, а употребата на аюрведични билки, практикуване на медитация, пранаяма, асани, мантри и практики за изцеление на тялото, духа и ума се насърчават.
  • И според Йога, и според Аюрведа, доброто здраве е в основата на психическото, емоционалното и духовното благосъстояние.
  • И двете практики използват методи за пречистване на тялото, които стимулират отстраняването на токсините от организма по естествен начин и по естествени пътища на експулсиране. В Аюрведа се прилага процедурата Панчакарма (5 действия за пречистване), в Йога се прилага Шат Карма (шест действия).
  • И двете системи имат почти една и съща анатомия и физиология, която се състои от 72 000 фини канали (нади), седем главни енергийни центрове (чакри), пет телесни обвивки и Кундалини Шакти (енергия).
  • И двете практики имат 8 разклонения: Ащанга Йога и Ащанга Аюрведа и приемат теорията за Panchamahabhuta – петте основни елемента (Въздух, Земя, Етер, Вода, Огън).

Разликите между йогийския и аюрведическия подход

Аюрведа лечение с храна | Ayurveda Bansko

Въпреки многото си сходства, все пак има някой малки разлики между двете науки.

Аюрведа постига баланс на тялото и ума, като използва всичко, което природата може да ни даде – растения, камъни, аромати, вода, въздух.

Йога помага да се хармонизира съзнанието и физическото тяло като се използват специални техники като асани, дихателни практики (пранаяма), медитация, молитви, произнасящи определени звуци.

Ако трябва да конкретизираме, можем да кажем, че Аюрведа е медицинска, а Йога е духовна практика, насочена към освобождение от страданието.

Въпреки тези си мънички различия в подходите, в крайна сметка и Йога, и Аюрведа имат една основна цел и водят към едно: човек да достигне до по-високо ниво на самосъзнание и да укрепи здравето си.

Йога, Аюрведа и Прана

Прана свързва тялото и ума. Тя също така свързва Аюрведа (която както вече стана ясно се занимава повече с тялото) и Йога (която се занимава повече с ума). Прана или „силата на живота” е проявление на божествените сили. Според Ведическата философия, пълното изцеление и трансформация на човек се осъществяват чрез Прана, което в крайна сметка е силата на духа.

Всичко, което възприемаме – храна, впечатления, дори дишането ни, всичко това е средство за Прана. Всичко, което правим с тялото и ума си е израз на Прана. Прана ни свързва с висшето Аз.

Йога води човек към спокойствие и равновесие, а йогийските упражнения имат защитна и лечебна стойност. Въпреки, че повечето хора свързват йога с физически упражнения, в действителност тя е фокусирана към усъвършенстване на духа, ума и тялото.

Йога практиката спомага за реализирането на естествения ред и равновесието в обменните и хормонални нива, подобрява обмяната на веществата, лекува стреса и свързаните с него заболяванията като хипертония, диабет, астма, затлъстяване.

Йога е наука за обединението с Първичното Същество.

Аюрведа е наука за съществуването, за ежедневния живот. Тази древна индийска холистична система е безценен източник на знание, който ни учи как да съществуваме в пълна хармония със себе си и света около нас.

Аюрведа и Йога са две страни на една монета, две неразривно свързани части от една древна Ведическа наука.

И двете системи имат за цел да направят живота ни по-добър и пълноценен и ни показват как да разберем нашата природа, за да можем да направим правилния избор и да предприемем правилните действия, за да сме здрави, щастливи и да постигнем духовен мир със себе си и със света около нас.

Те могат да ни помогнат да разберем и нашата роля във Вселената на съзнанието и да открием своето висше АЗ.

Харесахте статията? Споделете я с ваши приятели.

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *