Език:

Йога, в комбинация с Аюрведа, за по-пълноценен начин на живот

Йога, в комбинация с Аюрведа, за по-пълноценен начин на живот
Йога и Аюрведа | Ayurveda Bansko

Какво е общото между Йогата и Аюрведа

В западната култура Йога практиката се свързва основно с разнообразни курсове упражнения за укрепване и стягане на тялото. В почти всеки град има поне по няколко йога центъра, в които се преподава различен тип йога и всеки може да избере този, който му носи най-голямо удовлетворение.

Йога и Аюрведа | Ayurveda Bansko

Аюрведа медицината пък стана популярна по нашите ширини преди 20 – ина години и голяма част от хората свързват тази ведическа холистична система с превенция и лечение на различни заболявания чрез природолечение.

На пръв поглед изглежда, че между Йога и Аюрведа няма връзка, нали така?

Едната система е за лечение и се фокусира основно върху здравето, а другата е индийска система за физически упражнения за подобряване на тонуса и намаляване на стреса.

Ако и вие мислите така, след малко ще бъдете много изненадани, когато разберете, че…

Йога и Аюрведа са два тясно свързани аспекта на Ведическата наука – древната индийска философия за съзнанието. Двете древни системи произлизат от една и съща култура, имат еднакъв исторически произход, израстват и се усъвършенстват заедно. Те споделят една и съща философия, език и методология.

Трудно е да се определи точната дата на тяхното възникване, но ако вземем под внимание от кога са първите данни за тях (монографията „Йога Сутра” от Патанджали е от около 500 г. пр. н. е., а първите трактати по Аюрведа датират от 700 до 150 г. пр. н. е.) можем да кажем, че и двете индийски системи възникват приблизително по едно и също време.

Аюрведа

Наби Пуранам терапия | Ayurveda Clinic Bansko

Аюрведа е древна индийска медицина, философията на която се основава върху цялостното изследване на индивидуалността на човека, неговите особености и връзката му с околния свят.

Названието на ведическата холистична медицина произлиза от санскрит и означава „наука за живота” или „изкуството на дълголетието”. Според Аюрведа, човекът е уникално създание, неразделна в същността си от Вселената. Всичко, което е вътре в човек съществува и в микрокосмоса около него.

Като наука за живота, Аюрведа не е само медицинска система, която се бори с болестите, а е наука за правилния начин на живот, насочена към постигане на оптималното здраве, дълголетие и младост. Тази холистична система ни помага да се излекуваме, води ни по пътя към себереализацията, кара ни да отключим жизнената си енергия.

В Аюрведа здравето, ума и духовността трябва да вървят и да се развиват заедно. Защото не е достатъчно да си просто жив, а трябва да имаш по-високи цели и стремежи, които да направят живота ти смислен и истински. Аюрведа определя благосъстоянието като хармония на тялото, ума и висшето Аз. И точно този стремеж към Аза свързва тази наука с Йога.

Йога

Поза Паун (Маюрасана)

Йога се отнася до нашето съзнание като наш основен център. Това е наука, чиято основна цел е достигане до чистото съзнание и вътрешната хармония и блаженство.

Терминът „йога” също произлиза от санскрит и означава „съюз”, „единство”.Йога не е само път от физическото към духовното, а съюз между индивидуалното и универсалното съзнание. Тя балансира ума и тялото, като постепенно позволява на човек да преоткрие своя пълен потенциал на всички нива – психическо, физическо и духовно.

Как Йога и Аюрведа помагат да бъдем здрави и енергични?

„Основата на Йога е Аюрведа, а плодът на Аюрведа е Йога.”

Според легендите, знанието на двете системи е било получено от древните индийски мъдреци от боговете и след това е предадено на хората. И двете традиции са уникални поради тяхната хармония и почтеност, величие и красота на идеите, които нямат аналог в никоя друга култура.

Целта и на Йога, и на Аюрведа е да помагат на човека и да се грижат за неговото благополучие.

Можем да наречем Аюрведа „йогична медицина”, тъй като тя следва йогийски подход към изцелението. Йога системата пък, като наука за самореализация е крайната цел на Аюрведа като наука за живота.

В Древна Индия тези два аспекта на Ведическата наука не съществуват отделно. Йога е била преподавана само след като ученикът е разбрал същността на Аюрведа. Защото в крайна сметка само след развитието на физическия компонент може да се постигне здраве, а щом човек е здрав може да постигне емоционално съвършенство и духовност.

Аюрведа осигурява основата на здравето и благосъстоянието на тялото и ума като препоръчва правилнитедиета, билки, упражнения, масажи и начин на живот. От своя страна Йога ни учи как да развиваме по-високо съзнание чрез различни методи, асани, пранаяма и медитация.

Човек не е само физическо тяло или набор от биохимични процеси. Той е комплекс от физика, душа и ум, в който е въплътен Аза. Затова и истинският ни потенциал не е само физически, но и психически, емоционален, духовен. Имаме нужда от реализация на всички тези нива.

Докато физическото тяло е основата, а духовността е крайната цел, умът е основното средство за развитие. Нуждаем се от здрава система, която засяга човешката природа по сложен начин.

Йога и Аюрведа са свързани не само с общ културен и исторически произход, но и заедно определят цялостното разбиране за здраве и постигане на самоосъзнаването на човешкото същество.

Аюрведа, чрез идентифицирането на конституцията (пракрити) на отделния индивид позволява да се изберат подходящите йога практики: асани, медитация, техники за пречистване, да се хармонизира йога практиката според личните биоритми и според циркадните и сезонните цикли.

Йога практиката ни показва пътя на пречистването на духа и духовната самореализация. Казано накратко, едната система не може без другата, тъй като те са двете страни на една монета. Всяка от двете лечебни индийски дисциплини има своето уникално място и функция, но всяка една от тях се припокрива с другата на различни нива.

Две лечебни практики, една основа цел

Лечение с Йога | Ayurveda Bansko

Сходствата:

  • И Йога, и Аюрведа практиките признават, че поддържането на тялото здраво е жизненоважно за изпълнението на четирите основни цели в живота на всеки човек: Дхарма, Арта, Кама и Мокша.
  • И двете науки вярват, че балансът на трите доши е от съществено значение за поддържането на добро здраве.
  • И в йогийската, и в аюрведичната практики се следва на балансиран режим на хранене, а употребата на аюрведични билки, практикуване на медитация, пранаяма, асани, мантри и практики за изцеление на тялото, духа и ума се насърчават.
  • И според Йога, и според Аюрведа, доброто здраве е в основата на психическото, емоционалното и духовното благосъстояние.
  • И двете практики използват методи за пречистване на тялото, които стимулират отстраняването на токсините от организма по естествен начин и по естествени пътища на експулсиране. В Аюрведа се прилага процедурата Панчакарма (5 действия за пречистване), в Йога се прилага Шат Карма (шест действия).
  • И двете системи имат почти една и съща анатомия и физиология, която се състои от 72 000 фини канали (нади), седем главни енергийни центрове (чакри), пет телесни обвивки и Кундалини Шакти (енергия).
  • И двете практики имат 8 разклонения: Ащанга Йога и Ащанга Аюрведа и приемат теорията за Panchamahabhuta – петте основни елемента (Въздух, Земя, Етер, Вода, Огън).

Разликите между йогийския и аюрведическия подход

Аюрведа лечение с храна | Ayurveda Bansko

Въпреки многото си сходства, все пак има някой малки разлики между двете науки.

Аюрведа постига баланс на тялото и ума, като използва всичко, което природата може да ни даде – растения, камъни, аромати, вода, въздух.

Йога помага да се хармонизира съзнанието и физическото тяло като се използват специални техники като асани, дихателни практики (пранаяма), медитация, молитви, произнасящи определени звуци.

Ако трябва да конкретизираме, можем да кажем, че Аюрведа е медицинска, а Йога е духовна практика, насочена към освобождение от страданието.

Въпреки тези си мънички различия в подходите, в крайна сметка и Йога, и Аюрведа имат една основна цел и водят към едно: човек да достигне до по-високо ниво на самосъзнание и да укрепи здравето си.

Йога, Аюрведа и Прана

Прана свързва тялото и ума. Тя също така свързва Аюрведа (която както вече стана ясно се занимава повече с тялото) и Йога (която се занимава повече с ума). Прана или „силата на живота” е проявление на божествените сили. Според Ведическата философия, пълното изцеление и трансформация на човек се осъществяват чрез Прана, което в крайна сметка е силата на духа.

Всичко, което възприемаме – храна, впечатления, дори дишането ни, всичко това е средство за Прана. Всичко, което правим с тялото и ума си е израз на Прана. Прана ни свързва с висшето Аз.

Йога води човек към спокойствие и равновесие, а йогийските упражнения имат защитна и лечебна стойност. Въпреки, че повечето хора свързват йога с физически упражнения, в действителност тя е фокусирана към усъвършенстване на духа, ума и тялото.

Йога практиката спомага за реализирането на естествения ред и равновесието в обменните и хормонални нива, подобрява обмяната на веществата, лекува стреса и свързаните с него заболяванията като хипертония, диабет, астма, затлъстяване.

Йога е наука за обединението с Първичното Същество.

Аюрведа е наука за съществуването, за ежедневния живот. Тази древна индийска холистична система е безценен източник на знание, който ни учи как да съществуваме в пълна хармония със себе си и света около нас.

Аюрведа и Йога са две страни на една монета, две неразривно свързани части от една древна Ведическа наука.

И двете системи имат за цел да направят живота ни по-добър и пълноценен и ни показват как да разберем нашата природа, за да можем да направим правилния избор и да предприемем правилните действия, за да сме здрави, щастливи и да постигнем духовен мир със себе си и със света около нас.

Те могат да ни помогнат да разберем и нашата роля във Вселената на съзнанието и да открием своето висше АЗ.

ХАРЕСАХТЕ СТАТИЯТА? СПОДЕЛЕТЕ Я С ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ!
← прочетете и тези статии →

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


CAPTCHA Image
Reload Image

© 2014-2019 Лъки Банско – Хотел в Банско на 2015 г. Всички права запазени.

img

За да разберете какво е Вашето здраве според Аюрведа, моля, попълнете теста.

img

To find out what your health is according to Ayurveda, please complete the test..

Чтобы выяснить, что ваше здоровье согласно Аюрведе, пожалуйста, заполните тест.